Keystone logo
University of Oldenburg - Department of Computing Science Program Master Cyfrowe systemy energetyczne
University of Oldenburg - Department of Computing Science

Program Master Cyfrowe systemy energetyczne

Oldenburg, Niemcy

4 Semesters

Język angielski

Pełny etat

Request application deadline

Request earliest startdate

Request tuition fees

W kampusie

* Wkład semestralny 404,01 EUR

Wstęp

W celu złagodzenia zmian klimatycznych, a więc w trybie pilnym, transformacja energetyczna stanowi jedno z największych wyzwań technologicznych i społecznych naszych czasów. Głównym wyzwaniem dla niezawodnych, ekonomicznie i ekologicznie wykonalnych dostaw energii jest wydajna, bezpieczna i niezawodna cyfryzacja systemu technicznego, który integruje ogromną liczbę zmiennych źródeł energii, konsumentów, magazynów i elementów sieci, które są trudne do przewidzenia, w stabilny technicznie i opłacalny finansowo system ogólny. Ponadto system energetyczny jest infrastrukturą krytyczną - linią życia nowoczesnych społeczeństw. Uszkodzenie lub upośledzenie takiego systemu spowodowałoby długotrwałe wąskie gardła w dostawach, znaczne zakłócenia bezpieczeństwa publicznego lub inne dramatyczne skutki.

Ten program studiów umożliwia absolwentom prowadzenie badań w instytucjach badawczych lub uniwersytetach nad wciąż brakującymi elementami udanej cyfryzacji domeny energetycznej, a tym samym nad realizacją transformacji energetycznej lub zajmowanie różnych stanowisk w branży energetycznej ze względu na wysoką praktyczną przydatność treści studiów.

Program magisterski DES oferuje ukierunkowany program studiów naukowych w oparciu o ukończony tytuł licencjata w dziedzinie informatyki lub ściśle powiązanego przedmiotu. Program studiów oferuje interdyscyplinarne podejście do rozwoju i analizy inteligencji systemowej wymaganej dla dostaw energii w przyszłej sieci energetycznej.

Oprócz jasnego zrozumienia podstaw, zasad i metod informatyki w jej zastosowaniach do systemów energetycznych, absolwenci tego programu studiów będą mieli głębszy wgląd w metody, problemy i ustalenia z najnowszych badań w informatyce energetycznej. Potrafią ocenić metody rozwijania i analizowania wymaganej inteligencji systemowej oraz odpowiednio je dobierać i stosować do rozwiązywania problemów. Posiadają dogłębną wiedzę na temat algorytmów sterowania adaptacyjnego, a także sterowania i ciągłej optymalizacji dynamicznej złożonego i bardzo rozbudowanego (europejskiego) systemu elektroenergetycznego. W tym celu studenci posiadają w szczególności kompetencje do kontroli złożoności poprzez dekompozycję i abstrakcję, do identyfikacji i skupienia się na zasadach możliwych do uogólnienia oraz poszukiwania punktów rozłącznych dla uproszczonej kontroli złożonego systemu całościowego.

Rekrutacja

Program

Wynik programu

Opłata za program

O szkole

pytania