Keystone logo
University of Notarial Studies

University of Notarial Studies

University of Notarial Studies

Wstęp

W latach pięćdziesiątych Kolegium Notariuszy prowincji Buenos Aires (CEPBA) zaczęło promować szkolenia i badania w dziedzinie notariatu. W tych ramach, 31 maja 1957 r., Postanowił promować utworzenie uniwersytetu, chronionego przez ramy prawne, które umożliwiły prywatną inicjatywę zakładania uczelni.

Od 1995 r. Uchwalenie Prawa o szkolnictwie wyższym i jego przepisów sprzyjało akredytacji studiów podyplomowych, ocenie uczelni i regionalizacji szkolnictwa wyższego. W konsekwencji UNA zmieniła swój Statut Akademicki; zaczął uczestniczyć w procesach akredytacji karier, rozliczając je w stałej siedzibie; wzmocnił swój federalny sens, generując ustawiczne szkolenia w całym kraju, niektóre w porozumieniu z Federalną Radą Notariuszy Argentyny (CFNA); Od 2005 roku wprowadza nowe technologie za pośrednictwem Universidad Notarial Argentina Virtual (UNAV). Obecnie cała oferta edukacyjna UNA jest akredytowana, uczelnia podlega zewnętrznej ocenie i stale się rozwija, mając na celu zapewnienie wysokiej jakości szkolnictwa wyższego i przyczynienie się do rozwoju dyscyplin wspierających ich działalność naukową.

Lokalizacje

  • 1873

    Guido,1841, C1119, 1873

    pytania