Keystone logo
University of Nis

University of Nis

University of Nis

Wstęp

Opierając się na półwiecznej tradycji zbudowanej na wiedzy, pracy, energii i entuzjazmie poprzednich pokoleń wizjonerów obecnej i przyszłej społeczności akademickiej, która wykształciła elitę intelektualną nie tylko w tej części Serbii, ale także w całym regionie, Jesteśmy zaszczyceni, ale ponosimy również wielką odpowiedzialność, aby kontynuować i podążać drogą wyłożoną przez najlepszych z nas. Nie jest łatwo podążać tą drogą. Jednak jest to jedyne możliwe, jeśli dążysz do spójności, dobrobytu i pewniejszej przyszłości, szanując dostojną przeszłość i kierując się wytycznymi narzuconymi przez potrzeby nowoczesnego stylu życia.

Dzięki 13 wydziałom uczelnia stanowi silną podstawę intelektualną do rozwoju i nawiązywania partnerstwa z odpowiednimi podmiotami gospodarczymi i samorządowymi oraz instytucjami międzynarodowymi. Odpowiedzialnie pielęgnując nawiązaną współpracę i budując nowe mosty współpracy z uczelniami, ośrodkami badawczymi i międzynarodowymi firmami, tworzymy i wzmacniamy sieć, której nadrzędnym celem są mobilności studentów, transfer wiedzy i nowoczesne technologie.

Lokalizacje

  • Niš

    Univerzitetski trg,2, 18000, Niš

    pytania