Keystone logo
University of National and World Economy

University of National and World Economy

University of National and World Economy

Wstęp

University of National and World Economy /UNWE/ jest największą i najstarszą wyższą szkołą ekonomiczną w Bułgarii i Europie Południowo-Wschodniej. Ma 100-letnią historię. Uczelnia wywodzi się z Wolnego Uniwersytetu Nauk Politycznych i Ekonomicznych powołanego Zarządzeniem nr 2155 z dnia 5 lipca 1920 r. Ministra Oświecenia Narodowego. W 1940 r. /Państwowa Gazeta, ks. Nr 126 z 7 czerwca 1940 r./ został przekształcony w Państwowy Wyższy Instytut Finansów i Nauk Administracyjnych, aw 1947 r. został zreorganizowany jako Wydział Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Sofijskiego.

Samodzielność Uniwersytetu została przywrócona pod nazwą Wyższy Instytut Ekonomiczny Dekretem Nr 26 /"Wiadomości", ks. /" Wiadomości", iss. Nr 23 z 20 marca 1953/. 27 kwietnia 1990 r. Rada Naukowa podjęła decyzję o reorganizacji Wyższego Instytutu Ekonomicznego im. Karola Marksa w University of National and World Economy . Dokonano tego oficjalnie decyzją Zgromadzenia Narodowego w sprawie utworzenia i przekształcenia szkół wyższych /Dziennik Ustaw, iss. Nr 68 z 7 lipca 1995 r./.

Lokalizacje

  • Sofia

    ulitsa "8-mi dekemvri", 1700, Sofia

    pytania