Keystone logo
University Of Forestry

University Of Forestry

University Of Forestry

Wstęp

University Of Forestry ( UF ) jest uznanym w kraju ośrodkiem edukacyjnym i naukowym, powołanym do zapewniania wysoko wykwalifikowanym specjalistom wyższego wykształcenia, a także do rozwijania działalności naukowo-badawczej w dziedzinie leśnictwa, inżynierii ogólnej, nauk o Ziemi, medycyny weterynaryjnej, roślin Hodowla, ochrona roślin, turystyka, administracja i zarządzanie. Główne aspekty misji uczelni to tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy i umiejętności z korzyścią dla społeczeństwa. Jako uniwersytet autonomiczny University Of Forestry dąży do utrzymania i rozwoju środowiska akademickiego, w którym nie tylko kształci się wykwalifikowaną kadrę, ale także kształci osoby odpowiedzialne społecznie wykazujące przedsiębiorczość, zdolność adaptacji i zdolności twórcze do pomyślnej realizacji zawodowej, przyjmując europejskie wartości dotyczące uczenia się przez całe życie i przyczynianie się do dobrobytu Bułgarii.

Lokalizacje

  • Sofia

    bulevard "Sveti Kliment Ohridski",10, 1756, Sofia

    pytania