Keystone logo
University of Birmingham - College of Social Sciences Magister Polityki Społecznej
University of Birmingham - College of Social Sciences

Magister Polityki Społecznej

Birmingham, Wielka Brytania

1 Years

Język angielski

Pełny etat, Niepełny etat

07 May 2024

Sep 2024

GBP 23 310 / per year *

W kampusie

* Opłaty dla studentów z Wielkiej Brytanii: 10 530 GBP FT, 5 265 GBP PT I dla studentów zagranicznych: 23 310 GBP FT

Wstęp

Polityka społeczna stara się nie tylko zrozumieć świat społeczny, ale stara się go zmieniać na lepsze poprzez praktyczne działania.

Dobrostan człowieka można zapewnić za pośrednictwem szeregu instytucji publicznych, prywatnych i wolontariackich. Na początku XXI wieku systemy opieki społecznej i inne instytucje publiczne, chcąc zaspokoić potrzeby ludzkie, stoją przed poważnymi wyzwaniami, jakie stwarza kryzys gospodarczy, starzenie się społeczeństwa, coraz bardziej elastyczne formy pracy, migracja i zmieniające się sposoby życia rodzinnego. Oprócz presji fiskalnej i demograficznej, przed którą stoją państwa narodowe, rosnące nierówności społeczno-gospodarcze i programy oszczędnościowe zaczęły odwracać szereg kluczowych postępów społecznych w zakresie zdrowia i mobilności społecznej, co sprawia, że jest to fascynujący i krytyczny czas na studiowanie tych kwestii.

MA Polityka społeczna będzie obejmować badanie szeregu problemów społecznych, takich jak ubóstwo, bezdomność, używanie substancji psychoaktywnych, przestępczość i nierówności w zdrowiu. Czyniąc to, będziesz zachęcany do rozważenia podstawowych przyczyn i sformułowania rozwiązań politycznych mających na celu rozwiązanie konkretnych problemów społecznych. Oprócz tego program MA Polityki Społecznej zbada współczesne i porównawcze zmiany w polityce społecznej, dzięki czemu będziesz mógł wziąć pod uwagę zmienny charakter rozwiązań socjalnych w szerszym kontekście politycznym, gospodarczym i społecznym, zarówno z perspektywy Wielkiej Brytanii, jak i globalnej.

Nieodłącznym elementem Polityki Społecznej, jako kierunku studiów, jest normatywny nacisk, który ma na celu nie tylko opisanie stanu konkretnego społeczeństwa pod kątem zaspokojenia ludzkich potrzeb, ale także rozważenie, czy nasze społeczeństwa powinny być skuteczniej i sprawiedliwiej zorganizowane. Głównym celem programu Polityki Społecznej MA będzie skupienie się na sposobach, w jakie możemy przekształcić nasze społeczeństwa, aby zwiększyć dobrobyt ludzi i promować zrównoważone formy życia, a także zachęcić do oceny alternatywnych form organizacji społecznej.

Rekrutacja

Stypendia i Finansowanie

Program

Opłata za program

Referencje studentów

O szkole

pytania