Keystone logo
University of Bialystok

University of Bialystok

University of Bialystok

Wstęp

128670_student-3500990_1920.jpg

Firma University of Bialystok powstała w 1997 roku z Filii Uniwersytetu Warszawskiego po 29 latach swojego istnienia.

Dziś UwB jest jednym z największych i najsilniejszych ośrodków akademickich w północno-wschodniej Polsce ze względu na swój poziom naukowy i potencjał. Uniwersytet składa się z dziewięciu wydziałów, w tym jednego zlokalizowanego za granicą w Wilnie. Zajęcia i wykłady prowadzi około 900 nauczycieli akademickich.

Obecnie Uczelnia kształci około 17 000 studentów na prawie 30 kierunkach. Oferuje około 100 różnych kursów podyplomowych. Ruch studencki kwitnie: na Uniwersytecie działa około 70 studenckich kół naukowych.

doktorat studia magisterskie prowadzone są w pięciu jednostkach Uczelni: Wydziale Prawa, Wydziale Ekonomii i Zarządzania, Wydziale Filologicznym, Wydziale Biologii i Chemii oraz Wydziale Historyczno-Socjologicznym.

UwB jest uprawniony do nadawania 10 stopni naukowych doktora i 4 stopni doktora habilitowanego. Unikatowa przyroda i różnorodność kulturowa regionu, która przyciąga badania naukowe, znajduje zastosowanie w badaniach naukowych prowadzonych na Uczelni.

Uczelnia współpracuje z uczelniami zagranicznymi w ramach blisko 50 umów o współpracy naukowej w ramach Programu LLP Erasmus, Programu Leonardo da Vinci oraz Programów Ramowych. Dzięki współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej studenci UwB odbywają praktyki zawodowe za granicą.

Lokalizacje

  • Bialystok

    ul. Świerkowa,20B, 15-328, Bialystok

pytania