Keystone logo
University Of Architecture, Civil Engineering And Geodesy

University Of Architecture, Civil Engineering And Geodesy

University Of Architecture, Civil Engineering And Geodesy

Wstęp

Uczelnia powstała jako Wyższa Szkoła Techniczna w 1942 roku, w 1945 została przekształcona w Państwową Politechnikę. W 1953 roku powstał Instytut Inżynierii i Budownictwa (ISI), który w 1963 roku przemianowany został na Wyższy Instytut Inżynieryjno-Budowlany, aw 1977 - Wyższy Instytut Architektury i Budownictwa (VIAS).

Publiczna misja University Of Architecture, Civil Engineering And Geodesy ma charakter świecki i ma charakter edukacyjny i badawczy. Na uniwersytecie zdobywa się szeroką wiedzę z zakresu architektury i inżynierii lądowej, a umiejętności praktyczne rozwijane są na uniwersytecie w harmonii z lokalnymi, europejskimi i światowymi tradycjami, a także z polityką państwa dotyczącą rozwoju szkolnictwa wyższego w Republice Bułgarii.

Lokalizacje

  • Sofia

    Bulevard "Hristo Smirnenski",1, 1164, Sofia

    pytania