Keystone logo
State University of Milagro

State University of Milagro

State University of Milagro

Wstęp

State University of Milagro , zgodnie z zaangażowaniem w służbę społeczeństwu Milagro, regionu i kraju, pokazuje swoje możliwości instytucjonalne, skonstruowane z podstawowych funkcji uniwersytetu, uważanych za jego istotę.

Nauczanie rozumiane jako podstawowe działanie w życiu akademickim jest wspierane przez zespół ludzki, który ma przeszkolenie i powołanie do podjęcia wyzwania, jakim jest kształcenie ludzi z krytyczną świadomością i poczuciem społecznym.

Badania naukowe, generator wiedzy i rozwiązań problemów kraju, przejawiają się w opracowywaniu projektów naukowych, publikacjach indeksowanych, publikacjach krajowych i zagranicznych oraz czasopismach naukowych w celu ich upowszechnienia.

Związek ze społecznością rozumiany jako transfer technologii i zastosowanie wiedzy w skutecznym rozwiązywaniu problemów społecznych.

Zarządzanie administracyjne, rozumiane jako funkcja wsparcia, stwarza warunki niezbędne do prowadzenia głównych działań, poprzez sprawne i efektywne wykorzystanie zasobów instytucjonalnych.

Funkcje, które są promowane poprzez instytucjonalną propozycję strategiczną, spójną z potrzebami środowiska, z potencjałem organizacji, zgodną z planowaniem krajowym i standardami jakości ustanowionymi przez jednostkę oceniającą i akredytującą.

Ewolucja akademicka pozwala nam być dumnym ze zmiany, którą razem osiągnęliśmy.

Lokalizacje

  • Los Vergeles

    Los Vergeles, Ekwador

    pytania