Keystone logo
University of San Carlos of Guatemala

University of San Carlos of Guatemala

University of San Carlos of Guatemala

Wstęp

Jako jedyna uczelnia państwowa ponosi wyłączną odpowiedzialność za kierowanie, organizowanie i rozwijanie państwowego szkolnictwa wyższego i szkolnictwa państwowego, a także za upowszechnianie kultury we wszystkich jej przejawach. Będzie promował wszelkimi dostępnymi środkami badania we wszystkich sferach ludzkiej wiedzy i będzie współpracował przy badaniu i rozwiązywaniu problemów narodowych.

Jej podstawowym celem jest podniesienie poziomu duchowego mieszkańców Rzeczypospolitej, zachowanie, promowanie i upowszechnianie kultury i wiedzy naukowej. Przyczyni się do urzeczywistnienia unii Ameryki Środkowej iw tym celu będzie dążyć do wymiany naukowców, studentów i wszystkiego, co zmierza do duchowego związania narodów przesmyku.

University of San Carlos de Guatemala jest państwową instytucją szkolnictwa wyższego, autonomiczną, o demokratycznej kulturze, z podejściem wielokulturowym, powiązaną i zaangażowaną w rozwój naukowy, społeczny, humanistyczny i środowiskowy z zaktualizowanym, dynamicznym i skutecznym zasoby optymalnie wykorzystywane do osiągnięcia swoich celów i zadań, edukator profesjonalistów z zasadami etycznymi i doskonałością akademicką.

Lokalizacje

  • Guatemala City

    11 Avenida, 01012, Guatemala City

    pytania