Keystone logo
Universidad de la Defensa Nacional

Universidad de la Defensa Nacional

Universidad de la Defensa Nacional

Wstęp

Misją Akademii Obrony Narodowej są zbiorowe osiągnięcia społeczeństwa argentyńskiego w ostatnich latach w dziedzinie obronności, które powinny stać się punktem wyjścia i przewodnikiem dla działalności dydaktycznej, badawczej i rozszerzającej nową instytucję. . Dwoma najważniejszymi osiągnięciami były z jednej strony postęp w cywilnym zarządzaniu Siłami Zbrojnymi, a z drugiej utrwalenie wizji przewartościowującej obronność jako merytoryczny wymiar strategii narodowej. rozwój.

Lokalizacje

  • 266

    Maipú,262, C1084, 266

    pytania