Keystone logo
Universidad Autonoma De Baja California

Universidad Autonoma De Baja California

Universidad Autonoma De Baja California

Wstęp

Aby w pełni wyszkolić obywateli zawodowych, kompetentnych w sferach lokalnych, krajowych, transgranicznych i międzynarodowych, wolnych, krytycznych, kreatywnych, wspierających, przedsiębiorczych, z globalną wizją i zdolnych do przekształcania swojego środowiska z odpowiedzialnością i zaangażowaniem etycznym; a także promowanie, generowanie, stosowanie, rozpowszechnianie i przekazywanie wiedzy w celu przyczynienia się do zrównoważonego rozwoju, postępu nauki, technologii, nauk humanistycznych, sztuki i innowacji oraz podniesienia poziomu rozwoju ludzkiego społeczeństwa Baja California oraz kraj.

W 2030 r. Autonomiczny Uniwersytet Baja California (UABC) jest powszechnie uznawany na szczeblu krajowym i międzynarodowym za bycie społecznie odpowiedzialną instytucją, która przyczynia się, dzięki możliwościom, równości, trafności i najlepszym standardom jakości, do podniesienia poziomu rozwoju ludzkiego społeczeństwa Baja California i kraju, a także generowanie, innowacyjne zastosowanie i transfer wiedzy oraz promocja nauki, kultury i sztuki.

Lokalizacje

  • Tijuana

    Universidad,14418, 22390, Tijuana

    pytania