Keystone logo
Universidad Adventista del Plata

Universidad Adventista del Plata

Universidad Adventista del Plata

Wstęp

Misją Universidad Adventista del Plata jest „kształcenie kompetentnych, odpowiedzialnych etycznie profesjonalistów, którzy promują i praktykują miłość i służbę Bogu i swoim bliźnim, w oparciu o chrześcijański światopogląd, który podtrzymuje Kościół Adwentystów Dnia Siódmego”.

Wizją Adwentystycznego Uniwersytetu Srebra jest „bycie adwentystyczną wspólnotą uniwersytecką o zasięgu międzynarodowym, uznawaną za wartości chrześcijańskie; dobrobyt i poprawę jakości swoich członków; doskonałość usług edukacyjnych; integracja wiary w nauczaniu; jego dzieło solidarności i interakcji ze społecznością; a także za zawodową jakość i chrześcijańską bezczynność jej absolwentów.

Lokalizacje

  • Libertador San Martn

    25 de Mayo,99, E3103, Libertador San Martn

    pytania