Keystone logo
UNIDERP Universidade Anhanguera - University Of Anhanguera

UNIDERP Universidade Anhanguera - University Of Anhanguera

UNIDERP Universidade Anhanguera - University Of Anhanguera

Wstęp

Centrum Szkolnictwa Wyższego Campo Grande (CESUP) powstało w 1974 r., Stanowiąc produkt ewolucji zespołu tradycyjnych instytucji edukacyjnych oraz inicjatywy idealistycznych pedagogów z państwa, mającej na celu integrację doświadczeń, ideałów i dziedzictwa w celu zaspokajać aspiracje i potrzeby ludności stanu Mato Grosso do Sul.

Od tego czasu CESUP poczynił znaczne postępy w rozwoju swojego projektu edukacyjnego, tworząc w 1974 roku Centrum Szkolnictwa Wyższego im. Profesora Plínio Mendes dos Santos, oferujące kursy licencjackie i magisterskie, przeprowadzające badania i przygotowujące projekty rozszerzające.

Ponadto rozszerzyła swoją aktualizację poza granice miejsca, w którym znajduje się jej główna siedziba, tworząc w 1989 r. Jednostkę w Rio Verde de Mato Grosso (MS), aby sprostać zapotrzebowaniu na szkolnictwo wyższe w tym regionie i obszarze jego wpływów. .

W wyniku własnego rozwoju w 1990 r. CESUP zwrócił się do ówczesnej Federalnej Rady Edukacji o zezwolenie na przekształcenie Centrum Szkolnictwa Wyższego im. Profesora Plínio Mendes dos Santos w Uniwersytet Rozwoju Państwa i Regionu Pantanal (Uniderp).

Wniosek ten został zatwierdzony w piśmie konsultacyjnym w opinii nr 43/91 - CFE z dnia 20 grudnia 1991 r. Oraz w projekcie uniwersyteckim w opinii nr 126/92 - CFE, zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji 2 lipca 1992 r. Uznanie placówki przez obecną Krajową Radę Edukacji dała Opinia nr 153/96 z dnia 2 grudnia 1996 r., Ratyfikowana dekretem prezydenckim z 18 grudnia 1996 r.

W 2008 roku, wraz z publikacją Portaria SESu nr 879 18 listopada 2008, Uniderp zmienił nazwę na Universidade Anhanguera-Uniderp. Ponadto zaczęła mieć Anhanguera Educacional SA jako podmiot utrzymujący, na mocy rozporządzenia SESu nr 1620/09, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 16 listopada 2009 roku.

Lokalizacje

  • Rua Miguel Couto

    Avenida Ceará,333, 79003-010, Rua Miguel Couto

    pytania