Keystone logo
University of Camerino Magister zasobów i zagrożeń geośrodowiskowych
University of Camerino

Magister zasobów i zagrożeń geośrodowiskowych

Camerino, Włochy

2 Years

Język angielski

Pełny etat

Request application deadline

23 Sep 2024

EUR 456 / per year

W kampusie

Wstęp

Nauki geologiczne rządzą naszym życiem na planecie! Agenda ONZ 2030 pokazuje, że geolodzy są profesjonalistami, którzy mogą najbardziej przyczynić się do wspierania i edukowania społeczeństwa w celu zrozumienia Ziemi jako złożonego, ale kruchego systemu i są zaangażowani w osiągnięcie celów Agendy. Istnieje rosnące zapotrzebowanie na geologów na całym świecie, którzy mogą stawić czoła, przy użyciu nowoczesnych, ilościowych i interdyscyplinarnych technologii, krytycznym wyzwaniom przyszłości Ziemi, takim jak:

 • Zapewnienie jakości i ilości wody
 • Identyfikacja i odzyskiwanie zasobów energetycznych i mineralnych
 • Zminimalizowanie wpływu zagrożeń naturalnych w celu zapewnienia bezpieczniejszych i bardziej odpornych społeczności.
 • Dostarczanie podziemnej wiedzy w celu budowania stabilnej infrastruktury
 • Monitorowanie jakości gleby w celu zapewnienia zdrowego środowiska i zrównoważonego rolnictwa
 • Ocena i łagodzenie skutków zmian klimatycznych
 • Wspieranie zrównoważonego użytkowania gruntów i zasobów
 • Zrozumienie dynamiki i ewolucji Ziemi i innych planet.
 • Analiza i pomoc w zachowaniu naszego dziedzictwa kulturowego i środowiskowego.

Ten kurs Master of Science (MSc) zapewnia wiedzę na poziomie zaawansowanym i praktyczną wiedzę specjalistyczną w dziedzinach nauk o Ziemi związanych z zasobami naturalnymi i zagrożeniami środowiskowymi, mając na celu przygotowanie geologa zdolnego do działania z kompetencjami menedżerskimi:

 • Badanie, eksploracja, eksploatacja i zrównoważone wykorzystanie zasobów (wody, energii i geomateriałów)
 • Analiza zagrożeń i ryzyka geologicznego (monitorowanie, ocena, zarządzanie łagodzące, zapobieganie).

Połączenie teorii, praktyki, zajęć terenowych i laboratoryjnych, a także nabycie kompetencji w zakresie metod eksperymentalnych / analitycznych oraz przetwarzania i modelowania danych, przyczyni się do rozwoju kulturowego studentów. Aby specjalizować się w interesującym obszarze, można wybrać do 28 punktów, aby zbudować spersonalizowany plan studiów, wraz z pracą dyplomową (30 punktów), która wymaga semestru niezależnej pracy eksperymentalnej (terenowej / laboratoryjnej) i teoretycznej. Studenci będą mieli zatem 58 punktów (2 semestry) do wyboru z zajęć w celu specjalizacji w obszarze zainteresowań dzięki możliwości spersonalizowanych planów studiów.

Czas poświęcony jest również na zdobywanie wiedzy interdyscyplinarnej, szczególnie ważnej w rozwiązywaniu problemów środowiskowych (takich jak zanieczyszczenie wód gruntowych, zarządzanie katastrofami, zrównoważone wykorzystanie zasobów, skutki zmian klimatu) oraz kompetencji i umiejętności przekrojowych (korzystanie z GIS na poziomie zaawansowanym, specjalistyczne oprogramowanie). Praktyczne warsztaty prowadzone przez geologów specjalizujących się w różnych dziedzinach pomogą wprowadzić studentów w świat zawodowy.

Staże w prywatnych firmach, agencjach terytorialnych, krajowych i międzynarodowych instytucjach badawczych oraz na uniwersytetach, a także okresy studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ w krajach UE lub poza UE (w przypadku egzaminów i/lub prac dyplomowych) są szczególnie promowane i wspierane przez stypendia uniwersyteckie. Dostępne są stypendia dla wybitnych studentów i/lub studentów o niskich dochodach, a także praca w niepełnym wymiarze godzin i stypendia dla studentów zagranicznych z wybranych krajów.

Rekrutacja

Program

Możliwości związane z karierą

O szkole

pytania