Keystone logo
© Dark Frame - www.darkframe.pl
Lodz University of Technology

Lodz University of Technology

Lodz University of Technology

Wstęp

Lodz University of Technology ( TUL ) jest jedną z największych i najlepszych państwowych uczelni technicznych w Polsce, plasującą się w gronie 15% najlepszych uczelni na świecie i dumnym członkiem Europejskiego Konsorcjum Innowacyjnych Uczelni. Założona w 1945 roku TUL ma silną tradycję kształcenia inżynierskiego i jest dobrze znana na całym świecie ze swoich osiągnięć w badaniach, nauce, edukacji i współpracy międzynarodowej.

Ponad 10 000 studentów, z czego około 10% to studenci zagraniczni, zdobywa dyplomy licencjackie, magisterskie i doktoranckie na 9 wydziałach oraz na Międzynarodowym Wydziale Inżynierii, który oferuje ponad 65 kierunków studiów, w tym ponad 25 prowadzonych w języku angielskim i francuskim. Dodatkowo studenci mają możliwość odbycia programów podwójnego dyplomu, mobilności (w UE i poza nią) oraz pionierskich mikromodułów szkolnictwa wyższego. W kształceniu specjalistów w dziedzinach nauki, inżynierii, technologii, zarządzania i biznesu wykorzystywane są innowacyjne metody uczenia się i nauczania, między innymi: uczenie się oparte na wyzwaniach, myślenie projektowe i edukacja odwrócona. Studenci zyskują także możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, w szczególności uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez ekspertów z danych dziedzin lub stażu w firmie partnerskiej TUL , np. Amazon, Ikea czy TomTom zlokalizowanej w mieście i jego najbliższym regionie.

Dzięki kampusowi o powierzchni 37 ha w centrum miasta TUL oferuje dodatkowo zakwaterowanie i bezpłatny dostęp do Internetu w 9 akademikach. Zminimalizowany czas dojazdu pozostawia miejsce na przyjemności! Dzięki blisko 75 studenckim kółom naukowym TUL jest idealnym miejscem dla studentów, którzy pasjonują się nauką i chcą wzbogacać swoją wiedzę. Uczelnia wita ludzi aktywnych i wspiera różnorodne inicjatywy studenckie. Studencka rozgłośnia radiowa Żak nadaje całodobowo na częstotliwości 88,8 MHz, Chór TUL ma na scenie nieprzerwaną 40-letnią tradycję, a basen o wymiarach olimpijskich i 31 sekcji sportowych zadowolą tych, którzy mają duże dawki energii.

Rekrutacja

W każdym roku akademickim prowadzone są dwa przyjęcia na studia.

 • W maju/czerwcu - Rekrutacja na studia magisterskie rozpoczynające się w semestrze letnim (1 marca).
 • W grudniu/styczniu - Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie rozpoczynające się w semestrze zimowym (1 października).

Szczegółowy program zajęć publikowany jest na stronie internetowej Uczelni na kilka miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji. Więcej informacji na temat terminów można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Jak się zgłosić

 1. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami rekrutacyjnymi przed rozpoczęciem procesu aplikacyjnego.
  Przeczytaj wszystkie informacje zawarte w zakładce „Kandydaci międzynarodowi”. Znajdziesz tam informacje dotyczące procesu rekrutacji, w tym listę wymaganych dokumentów, dostępne kursy, opłaty za studia, stypendia, wymagania językowe itp.
 2. Załóż konto w naszym portalu rekrutacyjnym. Później wchodź na portal rekrutacyjny zawsze z adresu rekrutacja.p.lodz.pl. Wybierz studia I/II stopnia, a następnie „Nie jestem obywatelem Polski”;
 3. Podaj wszystkie dane osobowe, a następnie odblokuje Ci się możliwość przesyłania dokumentów;
 4. Prześlij skany wszystkich wymaganych dokumentów w terminie określonym na naszej stronie internetowej;
  • Pamiętaj, że Twoje dokumenty muszą być opatrzone apostille i/lub zalegalizowane oraz przetłumaczone na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego.
  • Można ubiegać się o maksymalnie 4 programy .
  • Zaczekaj na wyniki.

Stypendia i Finansowanie

 1. Najlepsi kandydaci mogą ubiegać się o studia bezpłatne (po dwa miejsca na każdym z 10 wydziałów). Aby uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk poniżej.
 2. Kandydatów zachęcamy także do zapoznania się ze stypendiami polskiego rządu.

Stypendium socjalne może zostać przyznane studentowi/doktorantowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w odrębnym Obwieszczeniu w sprawie wysokości poszczególnych rodzajów świadczeń uzgodnionym z Uczelnią Samorząd Studencki i Samorząd Doktorantów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student/doktorant może otrzymać zwiększone stypendium socjalne.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student/doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. Pomoc może otrzymać student/doktorant, który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej.

Stypendium Rektora dla studentów może otrzymać student, który osiągnął wybitne wyniki w nauce, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne albo osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na szczeblu krajowym.

Stypendium może zostać przyznane

 1. Na pierwszy rok studiów w roku przystąpienia do egzaminu maturalnego zostaje przyjęty student, który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
  Każdy student zagraniczny przyjęty na TUL może zakwaterować się w jednym z 9 Domów Studenckich. Zaledwie 2 minuty spacerem od kampusu. Koszt zakwaterowania w pokojach jedno i dwuosobowych wynosi około 150 euro miesięcznie. Szczegóły dotyczące zakwaterowania znajdziesz na naszej stronie internetowej.
  • jest zwycięzcą olimpiady międzynarodowej albo zwycięzcą lub finalistą olimpiady szczebla centralnego, o której mowa w przepisach o systemie oświaty,
  • jest aktualnym medalistą co najmniej zawodów sportowych o tytuł Mistrza Polski w danej dyscyplinie sportowej, o których mowa w przepisach ustawy Prawo o sporcie;
  • Student, który osiągnął wybitne wyniki w nauce. O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów magisterskich już na pierwszym roku studiów, natomiast studenci studiów licencjackich dopiero po pierwszym roku studiów.
  • Student studiów I lub II stopnia, który w poprzednim roku akademickim (przed złożeniem wniosku) posiadał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, oceniane według zasad opisanych w Regulaminie .
  • Czesne jest konkurencyjne i znacznie niższe niż w innych uniwersytetach w UE. Czesne waha się od 500-2000 USD za semestr. Więcej informacji na temat opłat za studia znajdziesz na naszej stronie internetowej. (Większość programów studiów w języku angielskim kosztuje 2000 USD za semestr. W każdym roku akademickim są dwa semestry);
  • Opłata aplikacyjna za jeden kierunek studiów wynosi zaledwie 85 zł* (ok. 20 euro), a kandydaci mogą aplikować na maksymalnie 4 kierunki studiów, zwiększając swoje szanse na dostanie się na studia;
   *150 zł w przypadku ubiegania się o tytuł licencjata z architektury/licencjat z wzornictwa/licencjat z wzornictwa przemysłowego i konieczności przystąpienia do egzaminu z umiejętności rysunkowych na terenie kampusu oraz 100 zł dla kandydatów na studia II stopnia, którzy zobowiązani są przystąpić do egzaminu wstępnego – wywiad internetowy.
 2. Życie w Polsce jest niedrogie i kosztuje znacznie mniej niż w innych krajach UE. Dodatkowo życie w Łodzi, choć jest czwartym co do wielkości miastem w kraju, jest tańsze niż w innych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z uczelnią.

Główne obawy związane ze zmianami

 • Sposób ubiegania się o świadczenia – stypendia będą przyznawane w trybie semestralnym;
 • Wprowadzono zmiany w katalogu osiągnięć objętych stypendium rektora.

Rankingi

W rankingu uczelni wyższych magazynu edukacyjnego „Perspektywy” za 2023 r.

 • Lodz University of Technology zajęła piąte miejsce wśród uczelni technicznych.
 • Dziewiąte miejsce wśród uczelni publicznych w Polsce. Według raportu Ministerstwa Edukacji i Nauki jest także czwartą najczęściej wybieraną uczelnią w Polsce.

W ubiegłym roku Lodz University of Technology znalazła się we wszystkich czterech najbardziej prestiżowych rankingach międzynarodowych.

 • Wśród 32 polskich uczelni w międzynarodowym rankingu Times Higher Education World University Ranking
 • Wśród 19 polskich uczelni w rankingu QS World University Ranking
 • 37 uwzględnionych w rankingu najlepszych światowych uniwersytetów US News
 • W światowym rankingu przedmiotów akademickich ShanghaiRanking znajduje się w dyscyplinie Nauka o Energii i Inżynieria.

Lodz University of Technology już po raz drugi znalazła się w rankingu THE Impact, który skupia się na działaniach uczelni w zakresie realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 • Najwyżej TUL uzyskała za działania zmierzające do osiągnięcia Celu 8.
 • Wzrost gospodarczy i godna praca, wejście do światowego TOP 200 i zajęcie pierwszego miejsca w kraju.
 • Zajmuje także pierwsze miejsce wśród polskich uczelni w Celu 17.
 • Partnerstwo dla Celów, będąc w światowym TOP 300. W Celu 9. Innowacje, Przemysł, Infrastruktura, TUL znajduje się w TOP 400.

Lokalizacje

 • Łódź

  Stefana Żeromskiego, 116, 90-924, Łódź

pytania