Keystone logo
The Western Institute of Technology at Taranaki

The Western Institute of Technology at Taranaki

The Western Institute of Technology at Taranaki

Wstęp

The Western Institute of Technology at Taranaki (WITT) lub Te Kura Matatini o Taranaki jest instytucją wyższą finansowaną przez rząd, zapewniającą kształcenie ludziom w regionie i na całym świecie. Jako lokalne centrum nauki w tym regionie, WITT jest tutaj, aby służyć Taranaki. Naszą rolą jest zaspokajanie potrzeb uczniów, odgrywanie naszej roli w rozwiązywaniu krajowych niedoborów umiejętności, zatrzymywanie utalentowanych ludzi w regionie oraz zapewnianie naszym kluczowym branżom i lokalnym firmom wykwalifikowanej siły roboczej, której potrzebują.

Od stopni i dyplomów po staże i krótkie kursy, WITT zapewnia odpowiednie dla branży szkolenia dla ludzi na wszystkich etapach procesu uczenia się. Zapewniając edukację, odpowiadamy na potrzeby branży i dostosowujemy się do priorytetów rozwoju regionalnego przedstawionych w Planie Taranaki 2050 i Tapuae Roa.

Lokalizacje

  • New Plymouth

    Bell Street,20, 4310, New Plymouth

    pytania