Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
The University of Texas at San Antonio College of Engineering

The University of Texas at San Antonio College of Engineering

The University of Texas at San Antonio College of Engineering

Wstęp

Misja

Misją Wyższej Szkoły Inżynierskiej jest zapewnienie wyjątkowych możliwości edukacyjnych i badawczych oraz usług dla wielokulturowej społeczności naszego regionu, kraju i nie tylko.

Wizja

Być wiodącą uczelnią inżynieryjną intensywnie wykorzystującą badania naukowe, służącą jako siła napędowa i twórca siły roboczej w regionie, państwie, kraju i globalnym środowisku.

Fakty

UTSA College of Engineering Facts

College of Engineering planuje stać się uznaną na arenie międzynarodowej, intensywnie prowadzącą badania jednostką edukacyjną, służącą jako siła napędowa dla lokalnego regionu i rozwijająca siłę roboczą w kraju poprzez doskonałość w badaniach i edukacji.

Akredytacja

Programy Bachelor of Science in Biomedical, Civil, Computer, Electrical i Mechanical Engineering są akredytowane przez Engineering Accreditation Commission of ABET, Inc., http://www.abet.org.

Lokalizacje

  • San Antonio

    UTSA Circle,1, 78249, San Antonio

    pytania