Keystone logo
Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Wstęp

Uczelnia Jana Wyżykowskiego powstała za zgodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z połączenia dwóch szkół wyższych: Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

Założycielem Uczelni jest spółka Zampol. Zarówno DWSPiT w Polkowicach, jak i UZZM w Lubinie, to uczelnie, które swoją działalność dydaktyczną rozpoczęły w 2002 r. Przez 14 lat oddzielnie pisały swoje historie, by w 2016 roku połączyć swoje siły i jako jedność działać pod nowym szyldem.

Podstawowymi zadaniami Uczelni są:

 • Kształcenie studentów w celu przygotowania ich do zdobywania i uzupełniania wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej,
 • Wychowywanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa, państwa i własnego warsztatu pracy, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
 • Prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń dla potrzeb kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie ucznia się przez całe życie,
 • Stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów,
 • Działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych,
 • Stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

Lokalizacje

Lokalizacje
 • Polkowice

  Skalników,6 b, 59-101, Polkowice

  pytania