Keystone logo
The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)

The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)

The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)

Wstęp

Instytut

Autonomiczny organ ONZ utworzony w 1963 r., Instytut Narodów Zjednoczonych ds. Szkolenia i Badań (www.unitar.org) jest ramieniem szkoleniowym Systemu Narodów Zjednoczonych i ma mandat w zakresie zwiększania skuteczności ONZ poprzez szkolenia dyplomatyczne oraz zwiększania wpływ działań krajowych poprzez podnoszenie świadomości społecznej, edukację i szkolenie urzędników porządku publicznego.

UNITAR zapewnia szkolenia i działania w zakresie rozwoju zdolności, aby pomóc głównie krajom rozwijającym się, ze szczególnym uwzględnieniem krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC), małych rozwijających się państw wyspiarskich (SIDS) oraz innych grup i społeczności, które są najbardziej narażone, w tym te w sytuacjach konfliktowych. Instytut zajmuje się tematami w szerokich obszarach wspierania zdolności w ramach Agendy 2030, wzmacniania multilateralizmu, zwiększania zrównoważenia środowiskowego i zielonego rozwoju, zwiększania odporności i pomocy humanitarnej, promowania trwałego pokoju oraz promowania rozwoju gospodarczego i włączenia społecznego.

Prowadzi również badania nad innowacyjnymi podejściami, metodami i narzędziami do uczenia się, a także badania stosowane w celu rozwiązania krytycznych problemów, takich jak zmniejszenie ryzyka klęsk żywiołowych i sytuacje kryzysowe humanitarne.

Pracujemy w duchu, aby nikogo nie zostawiać w tyle i jako pierwsi dążymy do tego, by dotrzeć jak najdalej. Aby to osiągnąć nasz plan treningowy jest uzależniony również od wsparcia darczyńców. Apelujemy do krajów-darczyńców i innych podmiotów-darczyńców o pomoc, abyśmy mogli zaprojektować i zapewnić wysokiej jakości szkolenia, zwłaszcza w krajach znajdujących się w szczególnej sytuacji.

Nasza wizja

„Świat, w którym ludzie, instytucje i organizacje dysponujące wiedzą osiągają wyniki pozwalające przezwyciężyć globalne wyzwania”.

Wizja, do której dąży Instytut, odzwierciedla dążenie do wyników i programowania w celu rozwijania zdolności jednostek, instytucji i organizacji w celu przezwyciężenia globalnych wyzwań.

Nasza misja

„Rozwijanie zdolności w celu usprawnienia globalnego procesu decyzyjnego i wspierania działań na szczeblu krajowym na rzecz kształtowania lepszej przyszłości”.

Nasze podstawowe funkcje

Instytut:

 • projektuje i prowadzi innowacyjne szkolenia w celu zaspokojenia potrzeb osób, organizacji i instytucji;
 • ułatwia dzielenie się wiedzą i doświadczeniem poprzez sieciowe i innowacyjne procesy;
 • prowadzi badania i pilotuje innowacyjne strategie, podejścia i metodologie uczenia się; oraz
 • doradza i wspiera rządy, ONZ i innych partnerów w zakresie usług związanych z wiedzą opartych na technologii.

Obecnie zakres programów UNITAR jest prawdziwie globalny, a zasięg obejmuje wszystkich członków Organizacji Narodów Zjednoczonych, a ponad 40 000 osób korzysta z około 500 szkoleń i powiązanych wydarzeń rocznie. Nigdy wcześniej program Instytutu nie był tak różnorodny jak obecnie, z szeroką gamą szkoleń i innych rodzajów wydarzeń obejmujących tematy z szerokich obszarów multilateralizmu; rozwój gospodarczy i włączenie społeczne; zrównoważenie środowiskowe i zielony rozwój; trwały pokój; oraz zastosowań badawczych i technologicznych.

Instytut znacznie zróżnicował również sposób prowadzenia szkoleń, przy czym kursy e-learningowe stanowią obecnie jedną trzecią wszystkich wydarzeń, a ponad 5000 uczniów ze wszystkich zakątków świata skorzystało z wirtualnego środowiska edukacyjnego Instytutu w 2012 roku. Realizując swoją misję, Instytut naturalnie kładzie duży nacisk na dostarczanie produktów i usług związanych z uczeniem się, przekazywanie wiedzy, przekazywanie umiejętności i podnoszenie świadomości w celu zmiany zachowań i rozwijania innych zdolności swoich beneficjentów.

Równolegle z nauką Instytut angażuje się również w szkolenia i inne usługi doradcze dla rządów w osiąganiu szerszych wyników rozwoju społecznego i gospodarczego, takich jak rozwijanie zdolności instytucjonalnych.

Lokalizacje

 • Geneva

  UNITAR, Palais des Nations, CH-1211, Geneva

 • San José

  San José, Kostaryka

  • Laxenburg

   Laxenburg, Austria

   • The Hague

    The Hague, Niderlandy

    pytania