Keystone logo
Tama Art University

Tama Art University

Tama Art University

Wstęp

Wolność jest sprawą najwyższej wagi, choćby dlatego, że bez niej nie może być sztuki. Od początku istnienia Tama Art University oddany jest dążeniu zarówno do wolności, jak i sztuki.

Jednak pojęcie wolności wpisane w ideologię uczelni nie jest darem, ale obowiązkiem. Bez silnej osobistej woli wolność zostaje zredukowana do jedynie środka do celu. Wola stwarza wolność, a wolność sprzyja woli. Ta dialektyka tworzy silny nurt leżący u podstaw działalności Tama Art University .

Lokalizacje

  • Hachioji

    Hachioji, Japonia

    pytania