Keystone logo
Swiss Finance Institute

Swiss Finance Institute

Swiss Finance Institute

Wstęp

Rosnący kapitał wiedzy dla szwajcarskiego rynku finansowego

Nigdy wcześniej branża finansowa nie przeszła tak szybkiej i fundamentalnej zmiany. Zakłócenia cyfrowe i nagłe zmiany przepisów stanowią wyzwanie dla ustalonych modeli biznesowych. Aby zachować konkurencyjność, szwajcarska branża bankowa i finansowa musi pielęgnować innowacyjność i wiedzę.

Swiss Finance Institute (SFI) to partnerstwo publiczno-prywatne utworzone w 2006 roku, aby utrzymać szwajcarską branżę bankową i finansową w czołówce w swojej dziedzinie. SFI jest krajowym ośrodkiem badań podstawowych, studiów doktoranckich, wymiany wiedzy i kształcenia ustawicznego w dziedzinie bankowości i finansów. Dzięki wsparciu swoich założycieli — szwajcarskiego sektora bankowego, Konfederacji Szwajcarskiej i wiodących szwajcarskich uniwersytetów — SFI łączy doskonałość akademicką z praktycznym doświadczeniem.

Wymagania wstępne

Wykaż swoje zaangażowanie i gotowość do odniesienia sukcesu w szkole biznesu, przystępując do egzaminu GMAT — najczęściej stosowanego egzaminu wstępnego, który mierzy Twoje umiejętności krytycznego myślenia i rozumowania.

Pobierz mini quiz GMAT, aby zapoznać się z pytaniami, które znajdziesz na egzaminie.

Lokalizacje

  • Geneva

    Boulevard du Pont-d'Arve,40, 1205, Geneva

    pytania