Keystone logo
Specialized University of Authorized Public   Accountancy   (UNESCPA)

Specialized University of Authorized Public Accountancy (UNESCPA)

Specialized University of Authorized Public   Accountancy   (UNESCPA)

Wstęp

Tak pomyślany model pozwala na kształtowanie u studenta postaw, wartości, wiedzy i zdolności, które mają na celu wykrywanie i rozwiązywanie problemów z zakresu wykonywanego zawodu oraz rozwijanie innowacyjnych pomysłów i propozycji, które pozwalają mu być przedsiębiorczy profesjonalista, z przywództwem, aktywny i zmieniający swoje otoczenie, a wszystko to z pełną świadomością swoich obowiązków społecznych i obywatelskich.

Mówi się o kooperatywnym i transformacyjnym modelu pedagogicznym dialogu, który jest realizowany poprzez strategię akademicką w ogóle, a nauczanie w szczególności, świadomą społeczno-historycznej przestrzeni, w której się znajduje, opartym na dialogu, interaktywności i komunikacji, uczeniu się poprzez projekty, aktywne, współpracujące i współpracujące, co umożliwia kształcenie profesjonalistów o wysokim przygotowaniu technicznym i szerokich umiejętnościach instrumentalnych, ale także o wszechstronnym rozwoju ludzkim.

Lokalizacje

  • Panama City

    Panama City, Panama

    pytania