Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Southern Utah University College of Education and Human Development

Southern Utah University College of Education and Human Development

Southern Utah University College of Education and Human Development

Wstęp

Witamy w Beverley Taylor Sorenson College of Education and Human Development

Naszą podstawową misją jest rozwój edukacji, wyników ludzkich i rodziny poprzez wiedzę, współczucie i działanie.

Wydział Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Południowego Utah potępia nierówność i niesprawiedliwość w naszym systemie edukacyjnym i większym społeczeństwie. Zobowiązujemy się rozwijać i pielęgnować nauczycieli, którzy cenią wszystkich ludzi w społecznościach, którym służą. Tacy zawodowi pedagodzy będą działać jako agenci zmian, opowiadać się za równością i sprawiedliwością w swoich szkołach i społecznościach oraz będą zachęcać uczniów do tego samego.

Wydział Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Południowego Utah oferuje studentom możliwość studiowania na kierunkach podstawowych lub średnich. Celem działu edukacji jest wykształcenie pedagogów, którzy są kompetentni akademicko, doświadczeni, przygotowani, rozumieją potrzebę zarówno sztuki, jak i nauki w edukacji oraz mają efektywne zarządzanie klasą. Współpraca z Iron County School District, Art Works for Kids, Utah Arts Council, US Forest and Park Service, SUU Outdoor inicjatywa, Southwest Education Development Centre K-16 Regional Alliance i wieloma innymi zapewnia naszym uczniom możliwość odbycia staży , możliwości pracy, praktyczne doświadczenie w nauce i rozwój zawodowy.

Lokalizacje

  • Cedar City

    West University Boulevard,351, 84720, Cedar City

    pytania