Keystone logo
Silesian University Of Technology

Silesian University Of Technology

Silesian University Of Technology

Wstęp

">

176264_Sustainable-Energy-Engineering.png

Sustainable Energy Engineering MSc to najbardziej atrakcyjny kierunek studiów. Program ten oferuje:

 • Program studiów magisterskich z podwójnym wykładem w języku angielskim
 • Opłata pokrywana przez rząd dla studentów z UE
 • Dwa najlepsze europejskie uniwersytety
 • Doświadczenie wielokulturowe
 • Tworzenie sieci kontaktów i możliwości kariery
 • Program dla przyszłych decydentów
 • Treści zorientowane na inżynierię i biznes

Zgłoś się już teraz i pomóż zaprojektować przyszłość!

"https://www.sustainable-energy-msc.org/

O Silesian University Of Technology

Witamy w Silesian University Of Technology (SUT), miejscu, które bez wątpienia kształci ludzi sukcesu.

Dołącz do nas i skorzystaj z wyjątkowej okazji do studiowania inżynierii w instytucji o światowej renomie akademickiej i żywej współpracy z głównymi partnerami przemysłowymi.

Silesian University Of Technology (SUT) jest jedną z najbardziej prestiżowych i najwyżej ocenianych uczelni technicznych w Polsce. Jest to nowoczesna uczelnia wyższa z 76-letnią tradycją w zakresie dydaktyki, badań i nauki. Obecnie SUT kształci ponad 17 000 studentów na wszystkich trzech poziomach studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich, głównie w dziedzinie inżynierii, technologii i architektury. Wszystkie zajęcia odbywają się w nowoczesnych laboratoriach i salach wykładowych, prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę uniwersytecką, liczącą 1600 nauczycieli akademickich. W skład Silesian University Of Technology wchodzi jedenaście wydziałów zlokalizowanych w Gliwicach, gdzie znajduje się uczelnia, a także dwa wydziały w Katowicach i dwa w Zabrzu.

142276_PL-logopoziomergb.jpg

Silesian University Of Technology znalazła się w gronie 10 najlepszych polskich uczelni i otrzymała status Uczelni Badawczej!

Mamy wyniki pierwszego konkursu w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza". Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego i będą mogły skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Spośród 20 najlepszych uczelni w Polsce, uprawnionych do udziału w konkursie, międzynarodowy zespół ekspertów wybrał 10 uczelni, które otrzymają dotację zwiększoną o 10% w latach 2020 i 2026. Silesian University Of Technology jest wśród uczelni, w ramach konkursu otrzyma w ciągu 7 lat łącznie blisko 245 000 000,00 zł.

Priorytetowe obszary badawcze:

W 2020 roku SUT znalazł się wśród laureatów drugiej edycji konkursu "European Universities Initiative" w konsorcjum EURECA-PRO, utworzonym wraz z sześcioma innymi uczelniami z Europy. Projekt ten oferuje:

 • Współpraca w ramach interdyscyplinarnych badań w nowoczesnych laboratoriach
 • Wspólne programy edukacyjne, doświadczenia i współpraca w ramach około 30 kursów w języku angielskim
 • Działalność w ramach wspólnej szkoły doktorskiej w dziedzinie inżynierii, nauk społecznych i medycyny
 • Silne wsparcie naszego regionalnego samorządu i udział w transformacji energetycznej programów Górnego Śląska
 • Mobilność programowa, staże, współpraca z naszymi partnerami branżowymi i biznesowymi.

Wydziały

 • Wydział Matematyki Stosowanej
 • Wydział Architektury
 • Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Wydział Inżynierii Biomedycznej
 • Wydział Chemii
 • Wydział Inżynierii Lądowej
 • Wydział Elektryczny
 • Wydział Energetyki i Inżynierii Środowiska
 • Wydział Inżynierii Materiałowej
 • Wydział Mechaniczny
 • Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
 • Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
 • Instytut Fizyki

Programy studiów realizowane w języku angielskim:

BSc:

 • Inżynieria biomedyczna
 • Control, Electronics and Information Engineering (CEIE)
 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Inżynieria mechaniczna
 • Energetyka
 • Transport

MSc:

Misja i wartości

Jako prestiżowy europejski uniwersytet techniczny, Silesian University Of Technology gospodarzem innowacyjnych badań i działań rozwojowych i kształci wysoko profesjonalną kadrę dla społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Aktywnie stymuluje również rozwój regionu i lokalnych społeczności. Dzięki ciągłemu doskonaleniu procesów i organizacji, uczelnia jest miejscem przyjaznym i otwartym dla społeczności akademickiej, w zakresie pracy i rozwoju.

Silesian University Of Technology to uczelnia wyższa, która szanuje uniwersalne wartości i tradycje akademickie. Jest nowoczesną i powszechnie uznaną instytucją europejską, jedną z czołowych polskich uczelni technicznych, kształcącą elity społeczeństwa i wspierającą dynamiczny rozwój gospodarki z poszanowaniem wartości etycznych oraz najwyższej jakości badań i działalności dydaktycznej. Wysoka pozycja i prestiż uczelni budowane są poprzez samodoskonalenie, partnerstwo i współpracę pracowników, studentów, doktorantów oraz otoczenia społecznego i gospodarczego. Warunki te sprzyjają kreatywności, innowacyjności i transferowi technologii.

Dzięki temu, że Silesian University Of Technology bierze udział w rozwoju nauki, techniki i kultury, zaszczepia w swojej społeczności wartości patriotyzmu, odpowiedzialności obywatelskiej, aktywności obywatelskiej, wzajemnego szacunku, tolerancji, uczciwości i sprawiedliwości. Promuje również poszanowanie dobrych praktyk w nauce. Uniwersytet szanuje różnorodność kierunków studiów i różnice w przekonaniach, zgodnie z zasadą wolności akademickiej.

175044_Landscape1.png

Lokalizacje

 • Gliwice

  Akademicka,2A, 44-100, Gliwice

pytania