Keystone logo
Shumen University

Shumen University

Shumen University

Wstęp

Uniwersytet im. Konstantina Presławskiego w Szumen jest następcą długoletnich tradycji w edukacji, nauce i kulturze, które były rozwijane przez lata. Koncepcja rozwoju Uniwersytetu rozpoczęła się wraz z pierwszymi kursami pedagogicznymi w Bułgarii i ewoluowała poprzez różne formy instytucjonalne.

Uniwersytet Konstantina Presławskiego w Szumen zarysowuje swój profil akademicki, z powodzeniem łącząc swój tradycyjny trend pedagogiczny z kierunkami z nauk humanistycznych i społecznych, humanistycznych, przyrodniczych, matematycznych, technicznych i społecznych. Uczelnia oferuje nie tylko swoje tradycyjne kierunki, które zostały potwierdzone w ostatnich latach akademickich, ale również wzbogaciła swoje programy o nowe kierunki zgodne z wymogami rynku pracy. Shumen University nieustannie dąży do dalszej samorealizacji w zakresie podstawowych zasad integracji w europejskim obszarze edukacyjnym.

Lokalizacje

  • Industrialna Zona

    Industrialna Zona, Bułgaria

    pytania