Keystone logo
© Carrianna Field
School of Dramatic Art of Valencia

School of Dramatic Art of Valencia

School of Dramatic Art of Valencia

Wstęp

ESAD Valencia to jedyne Wyższe Centrum Studiów Dramatycznych w naszej społeczności.

Jego celem jest przygotowanie techniczne i artystyczne przyszłych teatrologów.

Obecnie w ESAD Valencia możesz studiować sztukę dramatyczną w specjalnościach: interpretacja, reżyseria i dramaturgia oraz od roku akademickiego 2015-16 Scenografia. Wyższe studia w dziedzinie sztuki dramatycznej są równoważne z uzyskanymi na uniwersytecie.

Jako ośrodek publiczny, ESADV jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych szkoleniem, niezależnie od ich poziomu społecznego lub ekonomicznego.

Szczególne cechy tych nauk określają stosunek liczby nauczycieli do uczniów wynoszący dwanaście do jednego w przypadku przedmiotów praktycznych i dwadzieścia cztery do jednego w przypadku przedmiotów teoretyczno-praktycznych. Ta bardzo ograniczona liczba, niezbędna do prawidłowego rozwoju pedagogicznego, zakłada selekcję uczniów na podstawie egzaminów wstępnych.

Wydział profesorów składa się z nauczycieli specjalizujących się w różnych dyscyplinach i zintegrowanych poprzez swoją teoretyczną lub twórczą pracę na polu profesjonalnego teatru.

ESADV to także miejsce, w którym nasi studenci mogą spotykać się i łączyć z życiem teatralnym poprzez różne działania, takie jak konferencje, okrągłe stoły, spotkania z profesjonalistami, kursy i przedstawienia.

Lokalizacje

  • Valencia

    Camí de Vera,29, 46022, Valencia

    pytania