Keystone logo
Private University of Environmental Sciences

Private University of Environmental Sciences

Private University of Environmental Sciences

Wstęp

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej 14 lipca 1993 roku po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o rejestrację przygotowanego przez założycieli uczelni - mgr Zofię Czempińską - Świtalską i mgr. Krzysztofa Ostrowskiego. Została wpisana do rejestru szkół wyższych jako 32 niepaństwowa uczelnia w Polsce. Misją Uczelni jest kształcenie poszukujących najnowszej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony i kształtowania środowiska naturalnego i środowiska pracy oraz zrównoważonego korzystania z zasobów przyrody, a także prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na rzecz regionu.

Uczelnia kształci na studiach: inżynierskich, licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Aktualnie na wszystkich wydziałach studiuje prawie 2 tysiące studentów. Szkoła ma własną dobrze wyposażoną bazę dydaktyczno-badawczą, w skład której wchodzą: sale wykładowe, laboratoria i pracownie, biblioteka wraz z czytelnią, stacje badawcze w Jedlni Letnisko i w Zakopanem. PWSOŚ posiada własne domy studenta, klub studencki, stołówkę, kawiarnię, Studio Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej, biuro podróży oraz Ośrodek Szkoleniowo-Turystyczny w Zakopanem. Stypendia i kredyty studenckie zagwarantowane są na zasadach takich samych jak w uczelniach publicznych.

Lokalizacje

  • Radom

    Marii Fołtyn,6c, 26-600, Radom

    pytania