Keystone logo
Protestant Theological Institute of Cluj-Napoca

Protestant Theological Institute of Cluj-Napoca

Protestant Theological Institute of Cluj-Napoca

Wstęp

Protestant Theological Institute of Cluj-Napoca (PTI) jest niezależnym uniwersytetem akredytowanym przez rumuńskie Ministerstwo Edukacji. Jej głównym celem jest szkolenie ministrów reformowanych, luterańskich i unitariańskich. Instytut pragnie wprowadzić teologię w służbę wspólnotom kościelnym, żyjącym w społeczeństwie wielokulturowym i wielowyznaniowym. Ta misja jest realizowana w sposób otwarty ireniczny, przy jednoczesnym wdrażaniu wysokich standardów akademickich. PTI zamierza stworzyć silny dialog teologiczny z innymi dziedzinami akademickimi istotnymi dla chrześcijańskiego przesłania i tradycji.

Zaplecze finansowe dla funkcjonowania placówki tradycyjnie zapewniały zbory trzech wymienionych wyżej kościołów. Uniwersytet jest wymieniony przez rząd węgierski jako jedna z instytucji o znaczeniu krajowym i otrzymał normatywne wsparcie finansowe. Instytut otrzymuje również częściowe wsparcie rumuńskiego Ministerstwa Kultów. Zdany egzamin aplikacyjny warunkuje uzyskanie dyplomu w Protestanckim Instytucie Teologicznym. Studia w Instytucie są bezpłatne; studenci nie płacą czesnego. Liczbę nowych studentów ustalają komitety zarządzające kościołów. Rocznie kończy około 25 studentów studiów licencjackich i 20 magistrantów.

Lokalizacje

  • Bună Ziua

    Strada Avram Iancu,13, 400124, Bună Ziua

    pytania