Keystone logo
Pontifical Catholic University Of Puerto Rico

Pontifical Catholic University Of Puerto Rico

Pontifical Catholic University Of Puerto Rico

Wstęp

Misją Pontifical Catholic University Of Puerto Rico jest celebrowanie i promowanie życia i godności osoby ludzkiej oraz wychowywanie jej, zgodnie z wartościami Ewangelii, w dyscyplinach zaktualizowanej wiedzy naukowej, aby budować lepsze lokalne i globalny świat.

Pontifical Catholic University Of Puerto Rico , oparty na myśli Kościoła o integralnym wychowaniu człowieka i zgodnie z odwieczną misją każdego uniwersytetu, ma za swój główny cel wspólne poszukiwanie prawdy i rozpowszechnianie wiedzy. Realizuje oba cele poprzez badanie różnych dziedzin wiedzy. W tym samym celu utrzymuje autentyczny i ciągły dialog między sztuką, nauką, filozofią i teologią.

Lokalizacje

  • Ponce

    Puerto Rico 163, 00717, Ponce

    pytania