Keystone logo
© TH OWL Marketing
Pädagogische Hochschule Freiburg

Pädagogische Hochschule Freiburg

Pädagogische Hochschule Freiburg

Wstęp

Die Pädagogische Hochschule Freiburg ist eine bildungswissenschaftliche Hochschule universitären Profils mit Promotions- und Habilitationsrecht. Sie betreibt bildungswissenschaftliche Grundlagenforschung.

Forschung, Lehre und Nachwuchsförderung sind an der Hochschule eng miteinander verschränkt, denn Lehren und Lernen ist sowohl Kern der Hochschullehre als auch primäres Forschungsinteresse. Als besondere Entwicklung der letzten Jahre muss die intensive Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit in bildungswissenschaftlichen Forschungsverbünden innerhalb der Hochschule, am Standort Freiburg (School of Education-FACE) sowie national und international angesehen werden.

Was lernt man?

An der PH lernen Studenten und Studentinnen:

 • Wie man Kinder und Jugendlich an Schulen unterrichtet
 • Wie man dazu an der Hochschule forscht und lernt
 • Wie man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet

Rekrutacja

W 5 krokach do studiów w PH Freiburg

 1. Znajdź informacje o wybranym kierunku studiów
 2. Zbieraj dokumenty
 3. Apply online
 4. Miej oko na portal aplikacji i e-maile.
 5. Enrollment

Ludzie z Unii Europejskiej

Cudzoziemcy obywatele UE, tj. obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej nieposiadający niemieckiej matury, są pod względem przyjęć traktowani na równi z kandydatami na niemieckie uniwersytety. Bierzesz udział w procesie selekcji, tzn. średnia ocen z matur z zagranicy jest przeliczana na ocenę z języka niemieckiego i przeliczana na punkty selekcyjne. Jeśli to konieczne, dołącz do wniosku dowody potwierdzające Twoją działalność praktyczną, aby zwiększyć swoje szanse na przyjęcie.

Osoby z krajów spoza UE

W procesie selekcji nie biorą udziału osoby pochodzące z kraju spoza UE, posiadające zagraniczne wykształcenie średnie. Uniwersytet Pedagogiczny we Fryburgu ma limit przyjęć wynoszący 8% miejsc na studiach dostępnych dla tej grupy kandydatów.

Wymagania wizowe

Studenci z USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Japonii mogą wjechać na podstawie wizy turystycznej. Następnie załatwisz pozwolenie na pobyt tutaj, na miejscu. Należy pamiętać, że nie należy wjeżdżać do Niemiec przez Szwajcarię.

Jako student (i na pobyt trwający 4 tygodnie lub dłużej) musisz zarejestrować się jako rezydent w Centrum Obsługi Obywatela. Robisz to po przyjeździe. Pomożemy Ci w tym kroku w tygodniu wprowadzającym.

1. Dokumenty dla centrum obsługi komorniczej:

 • Dowód osobisty/paszport
 • Potwierdzenie zakwaterowania (wydawane przez wynajmującego. W przypadku studentów mieszkających w akademiku, samorząd studencki przesyła nam potwierdzenie)
 • Wiza (dla studentów, którzy potrzebują wizy przy wjeździe)

2. Dokumenty dla władz imigracyjnych:

Wszyscy studenci z krajów spoza UE lub EOG wymagają pozwolenia na pobyt. Dotyczy to również studentów ze Szwajcarii.

Studenci, którzy posiadają już wizę, muszą przedstawić władzom imigracyjnym następujące dokumenty (dokumenty te muszą również złożyć obywatele Szwajcarii):

 • Potwierdzenie rejestracji z Centrum Obsługi Obywatela
 • Dowód niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego
 • Legitymacja studencka
 • Dowód posiadania wystarczających zasobów finansowych (jeśli nie został już udowodniony w momencie wydawania wizy)
 • Valid passport
 • Pieniądze na opłatę za pozwolenie na pobyt (proszę ustalić wcześniej dokładną kwotę i nie zapomnieć poprosić o zniżkę studencką. We Fryburgu opłata wynosi od 50 do 100 euro).

Studenci wjeżdżający bez wizy lub z wizą turystyczną (studenci z USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Japonii) muszą przedstawić w urzędzie imigracyjnym:

 • Paszport i zdjęcie paszportowe
 • Podpisane oświadczenie rodziców dotyczące wsparcia finansowego
 • Zaświadczenie o dochodach od rodziców
 • Dowód ubezpieczenia zdrowotnego
 • Kopia umowy mieszkania
 • Zaświadczenie o przyjęciu lub zaświadczenie o przyjęciu
 • 50 euro w gotówce

Życie na kampusie i udogodnienia

Przyjdź do codziennego życia studyjnego

Zapisałeś się na Uniwersytet Pedagogiczny we Fryburgu? Nie oznacza to tylko studiowania. Życie wokół kampusu jest kolorowe i różnorodne. Istnieje wiele możliwości i ofert nawiązania kontaktów, zaangażowania się i poznania uniwersytetu i miasta Fryburg.

Tutaj znajdziesz mały przegląd:

 • Wirtualne wycieczki 360°
 • Kawiarnia Littenweiler
 • Związek studencki
 • Pisemne ciało studenckie
 • RadioPH 88,4
 • Program profilaktyczny eCHECKUP TO GO - Alkohol
 • Ogólne sporty uniwersyteckie
 • Inicjatywy studenckie
 • Katolicka wspólnota uniwersytecka
 • Społeczność studencka ewangelicka
 • Miasto Fryburg
 • Freiburger Verkehrs AG
 • Social media
 • Praca uczniów w szkołach

Lokalizacje

 • Freiburg

  Kunzenweg, 21, 79117, Freiburg

pytania