Keystone logo
Northwestern University Master of Product Design and Development Management

Northwestern University Master of Product Design and Development Management

Northwestern University Master of Product Design and Development Management

Wstęp

Naszą misją jest kształcenie następnej generacji syntetycznych myślicieli i liderów - ludzi, którzy są w stanie poruszać się między domenami i branżami, identyfikować zbieżności i tworzyć wpływ poprzez soczewki projektowania skoncentrowanego na człowieku. Ci myśliciele nie są generalistami, ale specjalistami innego rodzaju. Przyjmują jednolite podejście do rozwiązywania problemów, czerpiąc z umiejętności z zakresu inżynierii, nauk społecznych, projektowania i teorii zarządzania.

Myślenie projektowe

Przyjmujemy metodologię ramowania problemów i wyszukiwania możliwości w celu tworzenia kreatywnych, możliwych do zrealizowania wyników. Zawsze dążąc do poprawy procesu dobrego projektowania, staramy się zintegrować myślenie projektowe z programem nauczania i praktycznymi projektami każdego z naszych programów akademickich.

Programy interdyscyplinarne

Zapewniamy różnorodne, wciągające, interdyscyplinarne programy dla studentów, absolwentów i pracujących profesjonalistów, którzy uczą współpracy i przywództwa w myśleniu projektowym.

Lokalizacje

  • Evanston

    Segal Design Institute 2133 Sheridan Rd, IL 60208, Evanston

    pytania