Keystone logo
New York University NYU Silver School of Social Work

New York University NYU Silver School of Social Work

New York University NYU Silver School of Social Work

Wstęp

Zawód pracownika socjalnego uosabia i urzeczywistnia najwyższy i najbardziej ludzki ze wszystkich ideałów: promowanie ludzkiego współczucia i wspieranie sprawiedliwości społecznej, zwłaszcza we współpracy z osobami najbardziej marginalizowanymi i bezbronnymi i w ich imieniu. Kieruje nim potężne intencje, ludzki dotyk i jest zakorzeniona w teorii, wiedzy, doświadczeniu, danych i dowodach.

W NYU Silver przestrzegamy i promujemy podstawowe wartości wymienione w kodeksie etycznym Krajowego Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych: usługi, sprawiedliwość społeczna, godność i wartość osoby, znaczenie relacji międzyludzkich, uczciwość i kompetencje. Intensywnie kształcimy naszych uczniów, pielęgnując w nich rygorystyczny profesjonalizm i przekazując im umiejętności, które wyposażą ich w promowanie głębszego wzrostu tych, którym służą, oraz do wywoływania autentycznych, trwałych zmian w naszym złożonym świecie.

Lokalizacje

  • New York

    Washington Square North,1, 10003, New York

    pytania