Keystone logo
© CU Marketing Department
New Vision University

New Vision University

New Vision University

Wstęp

NVU dąży do stworzenia otwartego, innowacyjnego i opartego na współpracy środowiska, aby zapewnić zaangażowanie uczniów i służyć społeczeństwu w skali krajowej i międzynarodowej. Dbanie o równy dostęp i równość wiąże się z różnorodnymi możliwościami edukacji ukierunkowanej na studentów i uczenia się przez całe życie. Współpracując z interesariuszami społeczeństwa obywatelskiego, państwa i przemysłu, NVU dąży do rozpowszechniania wiedzy i innowacji w społecznościach lokalnych i globalnych. Zaangażowana w tworzenie środowiska przyjaznego dla środowiska, NVU wspiera edukację ekologiczną, aby umożliwić ludziom lepsze zrozumienie i wspólne działanie na rzecz jego ochrony. NVU angażuje się w tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy oraz przygotowywanie profesjonalistów do wspierania wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju.

Lokalizacje

  • Tbilisi

    ლუბლიანას ქუჩა,2/6, , Tbilisi

    pytania