Keystone logo
Nebraska Wesleyan University

Nebraska Wesleyan University

Nebraska Wesleyan University

Wstęp

Nebraska Wesleyan została założona przez Nebraska Methodists i aktywnie utrzymuje swój związek z The United Methodist Church. Uniwersytet odzwierciedla tradycję judeochrześcijańską w swoich wysiłkach na rzecz integracji pytań o znaczenie i wartość z dążeniem do uczenia się i zrozumienia.

Uniwersytet zobowiązuje się do doskonałości działań akademickich i uczenia się przez całe życie. Programy i programy mają na celu pomóc uczniom w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy i umiejętności, w rozwijaniu ich kompetencji w zakresie racjonalnego myślenia i komunikacji, w poszerzaniu ich perspektyw na ludzkość i kulturę oraz w ulepszaniu ich zasobów duchowych, fizycznych, emocjonalnych i estetycznych.

Nebraska Wesleyan zamierza, aby jego uczniowie rozwinęli poczucie własnej wartości i stali się użytecznymi i służącymi członkom społeczności ludzkiej.

English Language Requirements

Potwierdź swoją znajomość języka angielskiego testem języka angielskiego Duolingo! DET to wygodny, szybki i niedrogi test online z języka angielskiego akceptowany przez ponad 4000 uniwersytetów (takich jak ten) na całym świecie.

Lokalizacje

  • Lincoln

    Saint Paul Avenue,5000, 68504, Lincoln

    pytania