Keystone logo
National Pedagogical University

National Pedagogical University

National Pedagogical University

Wstęp

Wydział Naukowo-Technologiczny jest jednostką akademicką działającą przy Prorektorze Akademickim, w skład której wchodzą Wydziały Biologii, Fizyki, Matematyki, Chemii i Techniki oraz Centrum Komputerowe CIDUP.

Rozwój zaawansowanego zarządzania akademickiego i administracyjnego na Wydziale Naukowo-Technicznym był możliwy dzięki aktywnej i zaangażowanej pracy kierowników wydziałów, profesorów, badaczy, urzędników, wykonawców i studentów poszczególnych jednostek naukowych, pod kierunkiem akompaniament Rady Wydziału i Dziekana.

Głównym celem Wydziału Naukowo-Technicznego jest przyczynienie się do wzmocnienia społeczności akademickiej w zakresie edukacji fizyki, chemii, biologii, matematyki i techniki, która generuje wiedzę poprzez różnorodne działania mające na celu rozwiązywanie problemów oraz wzmacnianie podaży i rozwoju programów szkoleniowych, badawczych i projekcji społecznych dostosowanych do kontekstów kulturowych i społecznych, tożsamości pedagogicznej, konstruowania wiedzy i utrwalania charakteru krajowego i międzynarodowego; w celu przyczynienia się do wysokiej jakości edukacji w ramach programów akademickich na poziomie licencjackim, magisterskim i ustawicznym.

Lokalizacje

  • Bogotá

    Calle 72,#11-86, 110221, Bogotá

    pytania