Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Middle Tennessee State University College of Media and Entertainment

Middle Tennessee State University College of Media and Entertainment

Middle Tennessee State University College of Media and Entertainment

Wstęp

Uniwersytet Stanowy Middle Tennessee został uznany przez The Princeton Review za jedno z najlepszych miejsc do zdobycia tytułu licencjata w kraju, który nazwał go „wyborem dla tych, którzy chcą uzyskać wysokiej jakości i niedrogą edukację”.

W ostatnich latach MTSU została umieszczona na liście najlepszych szkół na południowym wschodzie. Uniwersytet pozostaje na liście regionalnej ze względu na umieszczenie go na najwyższej krajowej liście przeglądu. Dodał rektor Mark Byrnes, główny akademicki uniwersytet: „To odzwierciedla ciężką pracę naszego wydziału i personelu pomagającego naszym studentom odnieść sukces, a także prawie 1 miliard dolarów na ulepszenia i nowe konstrukcje zaproponowane w naszym kampusie”.

Deklaracja misji

Middle Tennessee State University, wszechstronna, innowacyjna instytucja, przyciąga studentów do wyróżniających się programów licencjackich, magisterskich, specjalistycznych i doktoranckich, które przygotowują absolwentów do rozwoju w wybranych zawodach i zmieniającym się społeczeństwie globalnym. Studenci i wykładowcy generują, zachowują i rozpowszechniają wiedzę oraz wspólnie promują doskonałość poprzez nauczanie i uczenie się, badania, twórczość i zaangażowanie społeczne.

Zatwierdzony 31 marca 2020 r. Przez Radę Powierniczą MTSU.

Cel, powód

 • Aby wypełnić swoją misję, Middle Tennessee State University promuje środowisko skoncentrowane na studentach, sprzyjające uczeniu się przez całe życie, rozwojowi osobistemu i sukcesom;
 • kształci studentów i stawia im wyzwania poprzez szeroki wachlarz wysokiej jakości, niedrogich programów akademickich opartych na wspólnym rdzeniu sztuki i nauki;
 • zwiększa dostęp poprzez wyjątkowe programy, kształcenie na odległość i doradztwo w celu zaspokojenia potrzeb zróżnicowanej populacji studentów;
 • wspiera uczenie się uczniów za pomocą skutecznych metod nauczania, nowych technologii, uczenia się opartego na doświadczeniu i integracji, badań oraz zajęć pozalekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • przyciąga i zatrzymuje wyjątkowych wykładowców i pracowników oraz rozwija zasoby w celu wspierania doskonałości w nauczaniu, badaniach, działalności twórczej oraz usługach publicznych i profesjonalnych;
 • rozwija i utrzymuje partnerstwa akademickie, przedsiębiorczość i usługi publiczne w celu wspierania nauczania, badań i społeczności w całym regionie;
 • promuje stałe zaangażowanie swoich absolwentów, partnerów i przyjaciół; i
 • służy jako wyłaniające się centrum międzynarodowych badań, zrozumienia i wymiany.

Middle Tennessee State University kształci studentów

 • myśl logicznie, krytycznie i kreatywnie;
 • wydawać rozsądne sądy ze świadomością wartości etycznych, moralnych i estetycznych;
 • zdobyć praktyczną wiedzę z dziedziny lub grupy dyscyplin pokrewnych;
 • badać, analizować i kształtować szybko zmieniający się świat poprzez wiedzę naukową, twórcze przedsięwzięcia oraz zrozumienie kultury i historii;
 • komunikować się jasno i precyzyjnie oraz rozumieć właściwą rolę wolności słowa i zaangażowania obywatelskiego w naszym społeczeństwie; i
 • zademonstrować efektywne i adaptacyjne wykorzystanie obecnych i rozwijających się technologii.

Lokalizacje

 • Murfreesboro

  1301 East Main Street, 37132-0001, Murfreesboro

  Programy

   Instytucja oferuje również:

   pytania