Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Michigan State University College of Veterinary Medicine

Michigan State University College of Veterinary Medicine

Michigan State University College of Veterinary Medicine

Wstęp

Kursy weterynaryjne są prowadzone na MSU od momentu powstania instytucji w 1855 roku. Kolegium Medycyny Weterynaryjnej zostało formalnie ustanowione jako czteroletni program przyznawania stopni naukowych w 1910 roku.

Obecnie Kolegium obejmuje cztery wydziały nauk biomedycznych - mikrobiologii i genetyki molekularnej, patobiologii i badań diagnostycznych, farmakologii i toksykologii oraz fizjologii; dwa wydziały kliniczne - nauki kliniczne o dużych zwierzętach i nauki o małych zwierzętach; dwie jednostki usługowe - Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej; i kilka ośrodków badawczych.

Lokalizacje

  • East Lansing

    Wilson Road,784, 48824, East Lansing

    pytania