Keystone logo
MF Norwegian School of Theology

MF Norwegian School of Theology

MF Norwegian School of Theology

Wstęp

MF Norwegian School of Theology (1908) jest akredytowanym Uniwersytet specjalizuje się w dziedzinie teologii, religioznawstwa i Spraw Socjalnych. MF znajduje się w Oslo i ma trzy wydziały; Wydział Teologiczny, Wydział Edukacji Religijnej i studia pedagogiczne, a Wydział Religii i Społeczeństwa. MF kształci naukowców, nauczycieli, duchownych i innych specjalistów na Bachelor-, Master- i doktora-poziom przywództwa i usług zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej.

MISJA

MF wzmocni swoją pozycję jako wiodącego szkoły teologii poprzez badania na wysokim poziomie międzynarodowym doskonałości, upowszechniania i stosowania wiedzy, a poprzez prowadzenie edukacji w kontekście wolności, wiarygodności i współpracy ekumenicznej, mającej na celu rozwój osobisty i formacji studentów.

Lokalizacje

  • Oslo

    Det teologiske Menighetsfakultetet, Gydas vei 4, postboks 5144 Majorstuen, 0302, Oslo

pytania