Keystone logo
McKendree University School of Education

McKendree University School of Education

McKendree University School of Education

Wstęp

Misją School of Education na McKendree University jest przygotowanie nauczycieli i innych profesjonalistów edukacyjnych do uczenia się przez całe życie, troskliwych praktyków i doświadczonych profesjonalistów. Misja School of Education jest ściśle powiązana z misją McKendree University, zapewniając wysokiej jakości doświadczenie edukacyjne wybitnym studentom, prowadząc ich w dążeniu do doskonałości akademickiej. W tej misji zakorzenione są dyspozycje kandydata na nauczyciela kończącego program kształcenia w Szkole Pedagogicznej.

Misje zarówno School of Education, jak i McKendree University służą jako podstawa do tworzenia wysokiej jakości programów kształcenia nauczycieli, które wspierają rozwój skutecznych pedagogów, którzy są w stanie sprostać stale zmieniającym się różnorodnym wymaganiom stawianym szkołom w regionie, w którym obsługujemy . Wydział School of Education uważa, że kandydaci na nauczycieli rozwijają niezbędne umiejętności nauczania poprzez sekwencję profesjonalnych kursów edukacyjnych z teorii i metod. Ponadto szereg doświadczeń klinicznych w różnych środowiskach szkolnych pomaga kandydatom przenieść nauczanie na uniwersytecie na praktyczne umiejętności nauczania.

Lokalizacje

  • Lebanon

    College Road,701, 62254, Lebanon

    pytania