Keystone logo
Luxembourg School Of Business Magister finansów międzynarodowych
Luxembourg School Of Business

Magister finansów międzynarodowych

Luxembourg City, Luksemburg

2 Years

Język angielski

Pełny etat

30 Jun 2024

Sep 2024

EUR 33 200 *

W kampusie

* dla studentów, którzy potrzebują wizy | studenci, którzy nie potrzebują wizy: 29 200 EUR

Wstęp

Program Master in International Finance (MiF) w Luxembourg School of Business (LSB) to 2-letnie studia magisterskie w pełnym wymiarze godzin (120 ECTS) akredytowane przez Ministerstwo Badań i Szkolnictwa Wyższego Wielkiego Księstwa Luksemburga.

Co wyróżnia studia magisterskie z finansów międzynarodowych w Luxembourg School of Business?

Skuteczna nauka z zastosowaniem w świecie rzeczywistym

  • Program MiF w LSB wykracza poza wiedzę teoretyczną. Jego kulminacją jest obowiązkowy 6-miesięczny staż w Luksemburgu lub za granicą, a także praca magisterska, umożliwiająca studentom zastosowanie zdobytej wiedzy w rzeczywistych warunkach finansowych. Takie podejście zapewnia, że studenci nie tylko uczą się o finansach; aktywnie uczestniczą i wywierają wpływ w tej dziedzinie.

Powiązania z branżą

  • Program oferuje solidne podstawy teoretyczne w zakresie finansów, w połączeniu z częstymi możliwościami łączenia tej nauki z praktycznymi zastosowaniami poprzez regularne interakcje z kluczowymi interesariuszami z branży. Ta mieszanka teorii i praktyki wzmacnia doświadczenie edukacyjne, czyniąc je bardziej istotnym i skutecznym dla studentów.

Międzynarodowe i integracyjne środowisko edukacyjne

  • LSB znajduje się w jednym z najbardziej otwartych i międzynarodowych środowisk, zapewniając studentom integracyjne środowisko uczenia się. Ten globalny kontekst sprzyja różnorodnym perspektywom i zwiększa doświadczenie edukacyjne, przygotowując studentów do kariery na międzynarodowej arenie finansowej.

Znakomite perspektywy kariery i wsparcie

  • Dzięki dedykowanemu wsparciu Centrum Karier LSB, studenci cieszą się doskonałymi perspektywami kariery po ukończeniu studiów. Usługi Centrum zapewniają, że studenci są dobrze przygotowani do zatrudnienia, przyczyniając się do pełnego zatrudnienia studentów po ukończeniu studiów.

Praca magisterska

Po ukończeniu wszystkich kursów i egzaminów studenci muszą przygotować i obronić pracę magisterską. Praca magisterska jest wykonywana pod nadzorem doradcy ds. pracy magisterskiej i koncentruje się na pytaniu badawczym określonym przez studenta. Temat wybrany przez studenta musi zostać zatwierdzony przez doradcę ds. pracy magisterskiej i musi być związany z działalnością finansową.

Językiem pracy magisterskiej musi być język angielski.

Praca dyplomowa ma 25 ECTS, a studenci muszą ją obronić ustnie w obecności promotora i dyskutanta.

Rekrutacja

Opłata za program

Referencje studentów

O szkole

pytania