Keystone logo
Latvia University of Life Sciences and Technologies

Latvia University of Life Sciences and Technologies

Latvia University of Life Sciences and Technologies

Wstęp

Latvia University of Life Sciences and Technologies jest instytucją szkolnictwa wyższego i nauki Republiki Łotewskiej, w której prowadzone są badania naukowe oraz programy studiów akademickich i zawodowych.

Głównym celem uniwersytetu jest stworzenie potencjału intelektualnego dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju Łotwy i jej terenów wiejskich, w szczególności stając się nowoczesnym, uznanym na arenie międzynarodowej i prestiżowym uniwersytetem, który aktywnie integruje się ze zjednoczoną europejską przestrzenią szkolnictwa wyższego i nauki.

Misja i wizja

Misja

Stworzenie konkurencyjnej na arenie międzynarodowej, innowacyjnej, kreatywnej i zrównoważonej przyszłości dla rozwoju społeczeństwa.

Wizja

Łotewski Uniwersytet Przyrodniczy i Technologiczny to nowoczesna, uznana w kraju i na świecie uczelnia naukowa – lider w tworzeniu innowacji związanych z biogospodarką i branżami pokrewnymi oraz w zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych w regionie Morza Bałtyckiego.

Lokalizacje

  • Jelgava

    Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2 Liela Street, LV-3001, Jelgava

    pytania