Keystone logo
Kyrgyz Economic University

Kyrgyz Economic University

Kyrgyz Economic University

Wstęp

Kyrgyz Economic University , nazwany imieniem M. Ryskulbekova, jest jedyną instytucją edukacyjną w naszym kraju, która ewoluowała od FTSST (Frunze Technical School of Soviet Trade) do uniwersytetu. Nasza uczelnia jest jednym z liderów modernizacji systemu szkolnictwa wyższego Republiki Kirgiskiej.

KEU to dziś nowoczesny wielopoziomowy system kształcenia ustawicznego specjalistów z wyższym wykształceniem ekonomicznym: od kształcenia ogólnego po studia doktoranckie. KEU zawsze wyróżniała się wysokim poziomem praktycznego przygotowania studentów, przede wszystkim ze względu na centra innowacyjności w nauce i edukacji.

Uczelnia wykształciła więcej niż jedno pokolenie specjalistów, którzy przyczynili się do rozwoju krajowej gospodarki i nauki. Wśród naszych absolwentów są znani naukowcy-ekonomiści, politycy, dzięki którym nazwa naszej uczelni stała się znana zarówno w Kirgistanie, jak i za granicą. Naukowcy z KEU wnieśli znaczący wkład w rozwój krajowych nauk ekonomicznych. Nasza uczelnia zajmuje wiodącą pozycję w Republice w kilku dziedzinach naukowych i gospodarczych oraz cieszy się uznanym autorytetem i poza jej granicami.

Lokalizacje

  • Bishkek

    Togolok Moldo Street,58, , Bishkek

    pytania