Keystone logo
Klaipeda University

Klaipeda University

Klaipeda University

Wstęp

Dzień 1 stycznia 1991 roku jest dniem oficjalnego rozpoczęcia działalności Klaipeda University. To data, która nadała miastu Kłajpeda status miasta uniwersyteckiego i która otworzyła przed regionem Litwy Zachodniej i jego mieszkańcami więcej możliwości zdobycia wyższego wykształcenia i kariery naukowej.

Dziś Klaipeda University to dynamicznie rozwijająca się multidyscyplinarna uczelnia, która w ciągu ponad trzech dekad dopracowała kierunki działalności naukowej i akademickiej. Uczelnia może pochwalić się dwoma instytutami badawczymi: Instytutem Historii i Archeologii Regionu Bałtyckiego oraz Instytutem Badań Morskich, w których duża liczba pracowników naukowych koncentruje się na badaniach i jednocześnie uczy studentów. Trzy wydziały - Technologii Morskiej i Nauk Przyrodniczych, Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Nauk o Zdrowiu - to wydziały, w których dominuje duch akademicki i rozwijane są projekty naukowe.

KU stawia sobie ambitny cel, aby stać się liderem wśród uniwersytetów w regionie bałtyckim. W świecie nauki kwalifikacje i reputację badaczy morskich pracujących w KU odzwierciedla Ranking Szanghajski (Academic Ranking of World Universities): zgodnie z nim KU znajduje się wśród 200 uczelni na świecie najlepszych w dziedzinie nauk oceanograficznych.

Co roku na KU studiuje 3000 licencjatów, magistrów i doktorantów. W ciągu trzech dekad studia ukończyło tu blisko 40 tysięcy absolwentów: nauczycieli, menedżerów biznesu, polityków i urzędników, naukowców, pielęgniarek, radiologów, dziennikarzy i innych.

W 2019 roku Klaipeda University został członkiem EU-CONEXUS, sojuszu uniwersytetów w Europie. Specjalnością EU-CONEXUS reprezentującego dziewięciu partnerów - uniwersytetów z miast nadmorskich w różnych krajach europejskich - jest zrównoważony rozwój inteligentnych miast nadmorskich. Efektem integracji struktur nauki i studiów jest to, że realizowane są już wspólne programy studiów licencjackich i magisterskich, zjednoczono wysiłki w badaniach naukowych uczelni partnerskich, otworzyły się nowe możliwości mobilności kadry akademickiej i studentów, powstają nowe tradycje kulturalne i sportowe.

Uniwersytet znajduje się na przestronnym terenie w północnej części miasta Kłajpeda. Część kampusu akademickiego zajmuje charakterystyczny zespół pruskich koszar wybudowanych na początku XX wieku, następnie odrestaurowanych i zaadaptowanych na potrzeby instytucji akademickiej i służących pokojowym celom przez trzy dekady. Obok zabytkowego kompleksu powstały nowe budynki: Instytut Badań Morza, Inkubator Przedsiębiorczości KU, zespół sal dydaktycznych AULA MAGNA oraz akademik. Plany rozwoju obejmują budowę kolejnego akademika, nowego centrum sportowego, budynków laboratoryjnych i innych.

Akredytacja

Zgodnie z wnioskami z ewaluacji zewnętrznej, w 2012 roku Klaipeda University otrzymał akredytację na sześć lat. Centrum Oceny Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym ocenia działalność uczelni w czterech obszarach oceny: zarządzanie strategiczne, studia i kształcenie ustawiczne, działalność badawcza i artystyczna oraz wpływ na rozwój regionalny i krajowy. W 2018 roku akredytacja Klaipeda University została przedłużona.

Funkcje kampusu

Kampus uniwersytecki wygląda uroczo w połączeniu z nowymi, współczesnymi budynkami naukowymi i starym, wyrazistym zespołem budynków z czerwonej cegły, co pozostawiło tu silne poczucie autentyczności.

Centralny punkt dla studentów zagranicznych – Fabryka Pomysłów i biuro studentów międzynarodowych – Twój dom na ALK.

Dwa akademiki dla studentów. Najnowszy akademik jest supernowoczesny i znajduje się zaledwie 3 minuty od głównego kampusu uniwersyteckiego. Więcej informacji na temat noclegów można znaleźć na stronie internetowej.

  Stypendia i Finansowanie

  Uczelnia utworzyła 11 stypendiów dla studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego i Kazachstanu. Uczestnikom i studentom osiągającym najlepsze wyniki w nauce przysługuje 100% obniżka czesnego przez cały okres studiów. Więcej informacji na temat stypendiów można znaleźć na stronie internetowej.

  Nagrody i akredytacje</div>

  112. miejsce wśród wschodnich
  uniwersytety europejskie.

  Rankingi QS

  znajduje się wśród 200 najlepszych uniwersytetów

  W dziedzinie oceanografii na całym świecie

  Życie na kampusie i udogodnienia

  • Klub Sportowy @Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
  • Kawiarnia @Kampus Uniwersytecki
  • Ogród Botaniczny @Północna część miasta

  Kłajpeda, miasto położone na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolica miłośników morza i przyrody, z nieodkrytymi plażami, pięknymi ścieżkami rowerowymi, przytulnymi uliczkami, kołyszącymi się łodziami i mówiącymi rzeźbami. Znajdziesz miasto łatwo dostępne w odległości spaceru, urokliwe o każdej porze roku i szaleńcze w lecie związane z morzem!

  Lokalizacje

  • Klaipėda

   H. Manto gatvė,84, 92294, Klaipėda

  pytania