Keystone logo
Italian University Line – IUL

Italian University Line – IUL

Italian University Line – IUL

Wstęp

Uniwersytet Telematyczny IUL został utworzony dekretem ministerialnym z dnia 2 grudnia 2005 r., Opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 5 stycznia 2006 r. Wydaje kwalifikacje akademickie posiadające moc prawną na podstawie art. 509 z 3 listopada 1999 r. Z późniejszymi zmianami.

Uniwersytet jest promowany przez Konsorcjum IUL, składające się z dwóch podmiotów publicznych:

Narodowy Instytut Dokumentacji, Innowacji i Badań Edukacyjnych (INDIRE)

Uniwersytet w Foggi

IUL Telematic University jest niepaństwową publiczną uczelnią telematyczną podlegającą akredytacji i kontroli ANVUR (Narodowa Agencja Ewaluacji Uczelni i Systemu Badań). Oferta szkoleniowa IUL jest zatem odpowiedzią na precyzyjne ramy regulacyjne, gwarantujące stale rosnącą jakość szkoleń, stale monitorowaną poprzez ewaluacje, samooceny i audyty.

Lokalizacje

  • Florence

    Via Michelangelo Buonarroti,10, 50122, Florence

    pytania