Keystone logo
Institute of Technology Tralee

Institute of Technology Tralee

Institute of Technology Tralee

Wstęp

Institute of Technology Tralee (IT Tralee) powstał w 1977 r. Jako Regional Technical College w Tralee, aw 1992 r. Został przekształcony w Instytut Technologii w Tralee. Instytut ma obecnie 3500 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zatrudnia 350 pracowników i zapewnia roczny wkład finansowy w wysokości około 60 mln EUR dla lokalnej gospodarki. IT Tralee działa w dwóch lokalizacjach kampusu w Tralee w hrabstwie Kerry: kampusie południowym zlokalizowanym w Clash oraz kampusem północnym zlokalizowanym w Dromtacker, który został otwarty w 2001 roku.

IT Tralee zajmuje się kształceniem, szkoleniem oraz badaniami i rozwojem na poziomie wyższym na rzecz rozwoju gospodarczego, technologicznego, naukowego, handlowego, przemysłowego, społecznego i kulturalnego Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Instytutu. Rozwija również i utrzymuje powiązania z innymi organizacjami edukacyjnymi, przemysłem, handlem, innymi zawodami i społecznością.

Lokalizacje

  • Dromthacker

    Dromthacker, IIrlandia

    pytania