Keystone logo
HfKM Regensburg

HfKM Regensburg

HfKM Regensburg

Wstęp

Kościelna szkoła muzyczna w Ratyzbonie została założona przez Franza Xavera Haberla jako pierwsza na świecie i do dziś istniejąca katolicka szkoła muzyczna. Od samego początku ma znaczenie międzynarodowe poza obszarem niemieckojęzycznym.

Wczesny romantyk i filozof Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, który zapisał się w literaturze światowej pod nazwą Novalis, w swoim dziele „Heinrich von Ofterdingen” pozostawił cytat z pytaniem, dokąd prowadzi nasza droga. Odpowiedzi udzielił w swoim fragmencie powieści. Ale co on przez to rozumie? Jego odpowiedź jest w zasadzie bardzo jasna i prosta. Odsyła nas z powrotem do naszej własnej jaźni, do tęsknoty za sobą. A także potrzeba zrozumienia siebie, bo to ostatecznie pozostaje z życia. Bycie w domu tu i teraz, wzrastanie w edukacji i dojrzałości ludzkiej, jako część większej całości.

Lokalizacje

  • Regensburg

    Andreasstraße,9, 93059, Regensburg

    pytania