Keystone logo
© TESS
HEC Paris School of Management

HEC Paris School of Management

HEC Paris School of Management

Wstęp

Wywieranie WPŁYWU, nie tylko na biznes, ale na całe społeczeństwo, jest głównym powołaniem HEC Paris. Aby to osiągnąć, nasza szkoła musi wykorzystać swoje trzy bezcenne atuty, które są również filarami jej doskonałości: badania, edukację i działanie. Trzyczęściowe motto THINK, TEACH, ACT jest sercem misji HEC.

Od 140 lat społeczność HEC Paris jest zjednoczona wokół pięciu podstawowych i wspólnych wartości: doskonałości, ciekawości, ducha przedsiębiorczości, odpowiedzialności i różnorodności.

Nasza wizja:

Wpływamy na biznes i społeczeństwo poprzez badania, edukację i działania, aby przyczynić się do bardziej integracyjnego, zamożnego i zrównoważonego świata.

Nasza misja:

MYŚLIMY i przesuwamy granice wiedzy

Nauczamy, uczymy się i rozwijamy razem

Działamy, aby uwolnić ludzki potencjał

Wymagania wstępne

Wykaż swoje zaangażowanie i gotowość do odniesienia sukcesu w szkole biznesu, przystępując do egzaminu GMAT — najczęściej stosowanego egzaminu wstępnego, który mierzy Twoje umiejętności krytycznego myślenia i rozumowania.

Pobierz mini quiz GMAT, aby zapoznać się z pytaniami, które znajdziesz na egzaminie.

Programy

    Instytucja oferuje również:

    pytania