Keystone logo
H. A. Barcelo Foundation | Fundacion

H. A. Barcelo Foundation | Fundacion

H. A. Barcelo Foundation | Fundacion

Wstęp

W Fundación Barceló zachęcamy naszych absolwentów do bycia liderami w dziedzinie nauk o zdrowiu z określonymi wartościami społecznymi w kontekście demokracji, humanizmu i etyki. Od pierwszych przedmiotów uczniowie zanurzają się w trudnym świecie zdrowia, są stymulowani do rozwijania krytycznego myślenia i angażowania się w rzeczywistość, z którą wchodzą w interakcję.

Na naszym Wydziale, poświęconym wyłącznie nauczaniu nauk o zdrowiu, mamy nauczycieli zaangażowanych i zakorzenionych w aktualnych paradygmatach edukacji medycznej oraz z odpowiednim poziomem wyszkolenia, który pozwala im naprawdę działać jako czynniki zmian. Zapewniamy szkolenie, które łączy teorię i praktykę od początku kariery, z programem nauczania mającym na celu szkolenie przyszłych liderów w koncepcyjnej rzeczywistości o rosnącej złożoności, z którą muszą się zmierzyć, a która jest wieloaspektowa i interdyscyplinarna. Promujemy udział studentów w badaniach i pobudzamy aktywne uczenie się, w tym metody samouczka, w bliskim kontakcie między nauczycielami i studentami, a także rozwijamy programy wymiany z uniwersytetami na całym świecie w ramach ich umiędzynarodowienia.

Lokalizacje

  • La Rioja

    Benjamín Matienzo,3177, F5300, La Rioja

    pytania