Keystone logo
Free University Of Tbilisi

Free University Of Tbilisi

Free University Of Tbilisi

Wstęp

Free University jest jednym z liderów w dziedzinie edukacji w Gruzji. Uczelnia wyróżnia się wysoką jakością kształcenia, nowoczesnym środowiskiem do nauki oraz wysokim poziomem zatrudnienia absolwentów. Free University Of Tbilisi to niepaństwowa uczelnia wyższa założona przez organizację charytatywną non-profit Knowledge Fund.

Uczelnia prowadzi 8 szkół i 16 programów. Istnieje również 6 instytutów badawczych i ośrodków w ramach Free University Of Tbilisi oraz wiele programów niestacjonarnych.

Free University konsekwentnie zajmuje pierwsze miejsce w rankingach, według średnich wyników kandydatów. Free University Of Tbilisi to uczelnia wyższa skupiona na studentach i ich sukcesach; jest to instytucja o najwyższej reputacji i liderem w szkolnictwie wyższym w Gruzji.

Na wszystkich trzech poziomach szkolnictwa wyższego, bezpłatne programy uniwersyteckie opierają się na zasadach liberalnej edukacji, rozwijaniu kreatywnego i krytycznego myślenia oraz praktycznych umiejętnościach studentów.

Misją Free University na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim jest stworzenie najlepszego środowiska do nauki, nauczania i badań w Gruzji oraz udostępnienie tego środowiska wybitnym młodym ludziom; pozwalają uczniom rozwijać swoje wartości w oparciu o swobodne i krytyczne myślenie, aby móc poruszać się i dostosowywać do różnych środowisk, podejmować ważne decyzje, a także kreatywnie podchodzić do wyzwań, jakie stawia współczesny i szybko zmieniający się świat; zapewniać nauczanie i uczenie się w języku gruzińskim, aby ułatwić rozwój języka gruzińskiego jako języka naukowego i komunikacyjnego; skupiać się na zainteresowaniach uczniów i ich przyszłych sukcesach.

Lokalizacje

  • Tbilisi

    დავით აღმაშენებლის ხეივანი,#240, 0159, Tbilisi

    pytania